ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

696: Hedensted - Løsning - Uldum - Tørring

 

 

Høringsforslag

 

 

Ingen planlagte ændringer.

 

Økonomi og fakta

 

 

Ingen økonomisk konsekvens ved høringsforslag.

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 6 høringssvar

1)   Ønske om betjening af Bøgballe Friskole fra Tørring/Ølholm (6 høringssvar)

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1)

6 kunder ønsker morgenbetjening af Bøgballe Friskole fra Tørring/Ølholm.

 

Midttrafik vurderer at kundegrundlaget fra området til Bøgballe Friskole er lavt.

 

 

 

Økonomi ved

sagsbehandling

 

 

 

Der er ingen ledige kontraktbusser til at foretaget denne kørsel. Ønskes kørsel indsat mellem Tørring og Bøgballe Friskole vil den skulle foretages med ny kontraktbus eller på dubleringsaftale.

 

Kontraktbus: minimum 275.000 kr. forudsat at der kan indkøbes kontraktbus til samme pris som ved kontraktstart.

Dubleringsbus: ca. 190.000 kr afhængig af stationering.

 

Beslutning

Hedensted Kommune ønsker ikke at indsætte kørsel fra Tørring/Ølholm til Bøgballe Friskole.