ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

Rute 515 Ringkøbing – Tim - Vedersø

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Afgangene kl. 5.58 og 6.10 fra Ringkøbing og afg. kl. 16.56 fra Vedersø Klit nedlægges på grund af lav benyttelse.

Ruten kører ikke længere til Vedersø Klit, men vender ved Vedersø Idrætsefterskole. Der er foretaget minutjusteringer på nogle afgange.

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 15 høringssvar.

 

1)   Ønsker kørsel til Vedersø Klit på alle afgange (2)

2)   Ønsker kørsel til Vedersø Klit kl. 14.37 fra Stadil Skole (5)

3)   Ønsker kørsel ad Stampevej, No (2)

4)   Ønsker at afg. kl. 6.30 fra Tim mod Ringkøbing ændres til 6.40. (1)

5)   Ønsker at afg. kl. 14.00 og 14.50 fra Vedersø Idrætsefterskole kører via Ølstrupvej (1)

6)   Ønsker afg. kl. 16.10 fra Ringkøbing også kører fredage (3)

7)   Ros for kørsel på Novej til Røgind Kro (1)

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1) Ifølge tællinger er der ingen eller meget få passagerer. Midttrafik vurderer, at passagergrundlaget fortsat er begrænset.

 

Ad 2) Ifølge chaufføren er der nogle elever fra Stadil Friskole kl. 14.37 der sættes af på strækningen Vedersø Idrætsefterskole – Vedersø Klit. Midttrafik vurderer, at afg. kl. 14.37 fra Stadil Friskole kører helt til Vedersø Klit.

 

Ad 3) Hvis bussen skal køre ad Stampevej – kan Novej (Røgind Kro) ikke betjenes.

 

Ad 4) Afg. kl. 6.30 fra Tim mod Ringkøbing kan ikke ændres til kl. 6.40 – da bussen skal være i Ringkøbing kl. 6.50 og derefter skal bussen videre med uddannelsessøgende til Skjern.

 

Ad 5) Afg. kl. 14.00 og kl. 14.50 fra Vedersø Idrætsefterskole kører allerede via Ølstrupvej.

 

Ad 6) Bussen er ledig til at kunne køre afg. kl. 16.10 fra Ringkøbing på fredage.

 

Ad 7) Til orientering.

 

 

 

Beslutning

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at fastholde høringsforslaget. Dog vil afg. kl. 14.37 fra Stadil Skole køre helt til Vedersø Klit. Derudover vil afg. kl. 16.10 fra Ringkøbing mod Vedersø Idrætsefterskole også køre på fredage.