ÆØÅBehandling af høringssvar

 

14 Sabro - Grøfthøj

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Linje 14 får en ruteændring i Tilst, hvor linjen fremover ikke kører forbi stoppestederne ”Havkærvej/Viborgvej” og ”Eldalen/Viborgvej”. I stedet kører linjen ad Blomstervej og Bredskiftevej, hvor der etableres et nyt stop på Blomstervej.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget i alt 15 høringssvar med 1 eller flere emner

1)   Ønske om øget betjening til/fra Havkærparken (6 høringssvar)

2)   Ønske om justering af afgangstider (4 høringssvar)

3)   Ønske om ruteændring i Sabro (1 høringssvar)

4)   Ønske om at bibeholde nuværende rute i Tilst (3 høringssvar)

5)   Misforståelse af høringsforslaget (4 høringssvar)

6)   Tilfredshed med linjen (1 høringssvar)

7)   Bekymring over kørslen i snevejr på den nye strækning (1 høringssvar)

8)   Ønske om stoppested vises i køreplan (1 høringssvar)

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1)

3 kunder ønsker højere frekvens i dagtiden.

3 kunder ønsker højere frekvens i aften/weekend.

 

Der er ingen aktuelle planer om at udvide kørslen på linje 14.

 

Ad 2)

1 kunde ønsker bedre koordinering med rute 114, så de kører forskudt.

1 kunde ønsker ændrede afgangstider fra Grøfthøj om eftermiddagen.

1 kunde ønsker morgenafgangen fra Sabro ændret.

1 kunde ønsker bedre fordeling af afgange med rute 114 om aftenen.

 

Midttrafik undersøger og implementerer hvis muligt.

Der er dog meget varierede ønsker omkring afgangs- og ankomsttider i begge ender af buslinjerne, samt forskellige ønsker om koordinering med andre buslinjer og/eller tog på ruten, og det er ikke muligt at koordinere alle busser og/eller tog med hinanden.

 

Ad 3)

1 kunde ønsker at linjen’s rute ændres i Sabro, så den nye udstykning tilgodeses.

 

Aarhus Kommune har fastlagt det nuværende linjeforløb. Der er ingen planer om at ændre linjeforløbet.

 

Ad 4)

3 kunder ønsker at bibeholde betjeningen af stoppestedet ”Havkærvej/Viborgvej”.

 

Aarhus Kommune har fastlagt det kommende linjeforløb, så området Blomstervej bliver busbetjent. Der er ingen planer om at ændre linjeforløbet.

Der henvises i stedet til rute 114 ved stoppestedet ”Havkærvej/ Viborgvej”.

 

Ad 5)

4 kunder tolker høringsforslaget som at Havkærvej ikke betjenes, herunder stoppestedet ”Havkærvænget/Havkærvej”.

 

Havkærvej betjenes fortsat af linje 14, derunder stoppestedet ”Havkærvænget/Havkærvej”.

 

Ad 6)

1 kunde ytrer tilfredshed med ruten.

 

Ingen videre behandling nødvendig.

 

Ad 7)

1 kunde udtrykker bekymring om stigningen på Bredskiftevej i snevejr.

 

Midttrafik går i dialog med Busselskabet omkring fremkommelighed.

 

Ad 8)

1 kunde ønsker at stoppestedet ”Hasle Torv” vises i køreplanen mod Sabro.

 

Kundens ønske imødeses.