ÆØÅ         Behandling af høringssvar

 

S1 Teglmarken - Ellekonedalen   

 

 

Høringsforslag

 

 


Ruteføring ændres mellem Klosterhaven/Søndermarksvej og Trappetorvet, så der køres via Sct. Jørgens Vej, efter ønske fra passagerer.

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 3 høringssvar.

 

      1)      Tilfredshed over høringsforslaget (1 høringssvar)

      2)      Utilfredshed over høringsforslaget (2 høringssvar)
Heraf et samlet høringssvar fra Viborg Ældreråd.

 

Sagsbehandling

 

 

 

  Ad 2)   

a.    Utilfredshed over at det er linje S1, der skal betjene Sct. Jørgens Vej i stedet for linje 1 og linje 4.
Linje S1 har kun timesdrift, hvilket er en forringelse i forhold til hvad der tidligere har været, men en ændring der kan accepteres. Linje S1 stopper dog kørslen omkring kl. 18 på hverdage og har ingen kørsel i weekenden. Dette afholder beboerne i området fra at kunne deltage i aktiviteter om aftenen og i weekenden, da der slet ingen kørsel er.
Beboerne foreslår at linje 1 fra Trappetorvet kører via Boyesgade og Jernbanegade ned til Viborg Rtb. og derfra via Sct. Jørgens Vej ud til Gl. Århusvej. Herfra kører den via Marsk Stigs Vej til Indre Ringvej og derfra ind på Vilhelm Ehlerts Allé hvorfra bussen fortsætter sin normale linjeføring.
Der foreslås også at linje 4 fra Viborg Rtb. kører via Sct. Jørgens Vej ud til rundkørslen ved Dumpen hvor der vendes og køres retur via Sct. Jørgens Vej til Viborg Rtb. hvorfra linjen fortsætter sin normale linjeføring.

b.    Utilfredshed fra Viborg Ældreråd over at Banebo og Banebyen ikke længere betjenes med linjen.
Kunder til Banebo kan benytte linje 5 og kunder til Banebyen kan benytte linje 1.

Beslutning

 

Viborg Kommune har besluttet at gennemføre høringsforslaget.