ÆØÅ         Behandling af høringssvar

 

745 (Viborg) – Løgstrup – Hjarbæk - Knudby - Løgstrup

                           

 

 

Høringsforslag

 

 


Ruten tilføres en ekstra hjemkørsel skoledage på mandage og fredage kl. 13:10

 

Afgange vil blive tilpasset i forhold til rute 940X til og fra Viborg.

 

Generel tilpasning af køretider i forhold til realtid.

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 10 høringssvar.
Herunder et samlet høringssvar fra Taarup Borgerforening og Kvols Beboer- og Foredragsforening.

 

1)   Ønske om ekstra afgang (5 høringssvar)

2)   Generel utilfredshed (2 høringssvar)

3)   Ønske om justeret afgangstid (2 høringssvar)

4)   Ønske om bedre korrespondance (2 høringssvar)

5)   Ønske om at ruten ikke nedlægges (1 høringssvar)

6)   Klage over forkert rutekørsel (1 høringssvar)

7)   Ønske om bedre information (1 høringssvar)

8)   Ønske om bedre cykelstier (1 høringssvar)

 

Sagsbehandling

 

 

 

Ad 1)    

a.    Ønske om afgang fra Viborg til Taarupgård om eftermiddagen.
Det er muligt at tage X-bus 940X fra Viborg kl. 13:43, 14:35 og 15:35 og i Løgstrup skifte til rute 745, der kører til Taarupgård.

b.    Ønske om afgange fra Knudby til Viborg om formiddagen, så det er muligt at komme ind til byen efter butikkerne åbner, og ekstra eftermiddagsafgange både fra Løgstrup og fra Viborg.
Evt. flexbus i stedet for regulære afgange.

c.    Ønske om flere afgange med flexbus på skolefridage og i weekenden.

d.    Ønske om to direkte afgang fra Viborg om eftermiddagen for at forkorte rejsetiden for uddannelsessøgende.

Ad 2)    

a.    Utilfredshed over at bussen ikke kan bruges til fritidsaktiviteter.

b.    Utilfredshed over at bussen ikke kan benyttes til job, indkøb eller til at besøge folk.

c.    Utilfredshed over at de muligheder, der blev diskuteret til møde med formanden for Teknisk Udvalg og repræsentanter fra Viborg Kommunes forvaltning, ikke er blevet realiseret.
Midttrafik deltog ikke på omtalte møde og kan derfor ikke kommentere på hvilke muligheder, der blev diskuteret.
Klagen videregives til Viborg Kommune som bilag.

Ad 3)    

a.     Ønske om at bedre tilpasning til ringetiderne på Viborg Katedralskole.
Det ringer ud på Katedralskolen kl. 14:55 og første afgang med rute 940X derefter er kl. 15:35. Det er ikke muligt at køre tidligere, da bussen afventer elever fra øvrige ungdomsuddannelser i Viborg.
Rute 940X ankommer til Løgstrup kl. 15:52 og rute 745 afgår kl. 16:10. Rute 745 kan ikke tidligerelægges, da det vil kræve at tidligere ture også flyttes og så vil elever på Løgstrup Skole ikke kunne nå bussen om eftermiddagen.

b.     Ønske om at eftermiddagsafgangene passer bedre på ringetiderne på Løgstrup Skole, da elever ikke kan komme hjem om eftermiddagen.
Løgstrup Skole ringer ud kl. 14:00 og kl. 15:00. Rute 745 har afgang fra Løgstrup Skole kl. 14:15 og kl. 15:15.

Ad 4)   Ønske om bedre korrespondance mellem rute 745 og rute 940X.
Midttrafik undersøger og tilpasser køretiden hvor det er muligt.

Ad 5)   Der er ikke lagt op til at ruten nedlægges.

Ad 6)   Klage over at bussen ikke altid kører via Ørregårdsvej.
Ruten går ikke via Ørregårdsvej. Kunder på Ørregårdsvej skal enten gå til Hjarbækvej og benytte at det er en vinkestrækning eller benytte stoppestedet i Fiskbæk.

Ad 7)    

a.    Ønske om information om flexbus og hvordan det anvendes.
https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flexbus/ og https://www.midttrafik.dk/media/17776/a5-folder-flextrafik_web.pdf kan man læse om hvordan flexbus bestilles, afbestilles, betales og de generelle rejseregler.

b.    Ønske om tydeligere markering af flexbusafgange i køreplanen.
Midttrafik undersøger hvilke muligheder der er for bedre markering i køreplanen.

Ad 8)   Ønske om cykelstier på Skivevej og Virksundvej såfremt busbetjeningen ikke forbedres.
Ønsket sendes videre til Viborg Kommune.

 

 

 

Beslutning

 

Viborg Kommune har besluttet at gennemføre høringsforslaget.

 

Ad 1)   Viborg Kommune har besluttet at indsætte ekstra flexbus-afgange.

Rute 745 er tilpasset rute 940X, så det er muligt at komme ind til Viborg om morgenen og hjem fra Viborg om eftermiddagen. Det er derfor ikke også muligt samtidigt at tilpasse så man kan komme ind til Viborg om eftermiddagen.