ÆØÅ         Behandling af høringssvar

 

751 Viborg – Vejrumbro – Løvskal - Tindbæk

                           

 

 

Høringsforslag

 

 


Ruten tilpasses til betjening af Overlund Skole og Møllehøjskolen.
Der er ikke længere bindinger på Vinkelvej efter flytning af Mercantec.

 

Fra Viborg:

Afgangene kl. 7:45, 12:55 og 15:45 betjener ikke længere Vinkelvej.

Afgangen kl. 12:55 tidligerlægges til 12:35 og udvides til at betjene Møllehøjskolen.

Afgangen kl. 13:25 tidligerlægges til 13:20 og udvides til at betjene Møllehøjskolen og fortsætter til Vejrumbro.

Afgangen kl. 14:00 tidligerlægges til 13:59 og udvides til at betjene Overlund Skole og Møllehøjskolen.

Afgangen kl. 14:35 nedlægges efter flytningen af Mercantec.

Afgangen kl. 15:45 udvides til at betjene Overlund Skole.

 

Fra Tindbæk/Vejrumbro:
Afgangene kl. 6:50 og 13:20 betjener ikke længere Vinkelvej.
Afgangen kl. 14:45 nedlægges efter flytningen af Mercantec.

Afgangen kl. 13:20 tidligerlægges til 13:08.
Afgangen kl. 13:45 ændres til at starte i Vejrumbro kl. 13:52.
Afgangen kl. 15:46 tidligerlægges til 15:36.
Afgangen kl. 16:38 tidligerlægges til 16:31.

 

Generel tilpasning af køretider i forhold til realtid.

 

Høringssvar

 

 

 

Midttrafik har modtaget 2 høringssvar.

 

1)   Ønske om ændret ruteføring (1 høringssvar)

2)   Ønske om genindførelse af Viborg Billetten (1 høringssvar)

3)   Tilfredshed over høringsforslaget (1 høringssvar)

4)   Ønske om minutjusteringer (1 høringssvar)

Sagsbehandling

 

 

 

Ad 1)    Efter indførelse af linje 5 har Bruunshåb fået timesdrift til og fra Viborg. Derfor ønskes det at afgangene fra Viborg kl. 11:20, 12:35, 15:45 og 17:10 samt afgangene fra Vejrumbro kl. 10:45, 11:45 og 15:36 kører via Østervænget/Randersvej i stedet for Bruunshåb. Dette vil give kunderne mulighed for indkøb i Overlund Bydelscenter uden at kunder i Bruunshåb vil få forringet service.

Ad 2)    Ønske om at Viborg Billetten genindføres for at fremme lysten til at benytte bussen.

Ad 4)   Ønske om at afgangen kl. 15:45 fra Viborg Rtb. rykkes til kl. 15:35 for at minimere ventetiden for elever fra ungdomsuddannelserne.
Rute 751 ankommer på Viborg Rtb. kl. 15:40 fra foregående tur, så det er derfor ikke muligt at tidligerelægge turen.

Beslutning

 

Viborg Kommune har besluttet at gennemføre høringsforslaget.

 

Ad 1)   Viborg Kommune efterkommer ønsket om at omlægge udvalgte afgange til at køre via Østervænget/Randersvej og Overlund Bydelscenter.

Ad 2)   Viborg Kommune genindfører ikke Viborg Billetten.