ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

Rute 252 Holstebro-Idom-Holstebro

Rute 270 Holstebro-Ulfborg-Thorsminde

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Rute 252 foreslås sammenlagt med rute 270. Der vil herefter kun være en busrute mellem Holstebro og Idom. Kørslen på hverdage tilgodeser pendlere til/fra Holstebro samt studerende ved ungdomsuddannelserne i Holstebro.

 

Herudover skal rute 270 sørge for at skoleeleverne på Sønderlandskolen, Idom/Råsted Skole, Ulfborg Byskole og Staby Skole kan komme til og fra skole. Planlægningen af kørsel til folkeskoleelever sker i henhold til regler, som er fastsat af Holstebro Kommune.

 

Om morgenen fortsætter bussen til Døesvej, og om eftermiddagen er der to afgange, hvor bussen starter på Døesvej.

 

Afgange, der kun kører på strækningen Ulfborg-Thorsminde er, hvor det er muligt tilpasset togtiderne i Ulfborg.

 

Lørdage og søndage er der Flexbuskørsel.

 

 

Fakta

 

 

Oversigt over ringetider på folkeskoler og ungdomsuddannelser:

 

Skole

Mødetid

Sluttid

Sønderlandsskolen

8.00

13.05+14.00+15.00

Idom-Råsted Skole

8.00

13.00+14.00+15.00

Ulfborg og Staby Skole

8.00

13.15+14.10+15.05

Holstebro Gymnasium & HF

8.00

13.10+14.50+16.30

Uddannelsescenter Holstebro

8.00

12.45+13.50+15.00

 

Ringetiderne for folkeskolerne er oplyst af Holstebro Kommune i efteråret 2019. Ringetiderne for uddannelsesstederne er oplysninger Midttrafik tidligere har indhentet fra uddannelsesstederne.

 

Høringssvar

 

 

Køreplanudkastet er inden høringen sendt til Holstebro Turistbusser med mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Holstebro Turistbusser har meddelt, at de gerne vil afvente den endelige version af køreplanen inden de forholder sig til vagtplaner.

 

Køreplanudkastet har også inden høringen været sendt til udtalelse hos folkeskolerne i området. I den forbindelse er der modtaget forslag/ønsker om at få bussen til at passe bedre med skolernes ringetider. Nogle af disse ønsker er blevet indarbejdet i høringskøreplanen. Midttrafik har også foreslået justeringer i ringetiderne som en mulighed for at minimere ventetid.

 

Der er også modtaget ønsker om at få ændret tiderne, så skolerne kan benytte rute 270 til arrangementer og udflugter. Det har ikke været muligt at justere køreplanen efter disse ønsker, da det i sidste ende ville få konsekvenser for andre bindinger på ruten.

 

Midttrafik har modtaget 14 høringssvar. Nogle af svarene handler om flere forhold.

1) Ventetider og ringetider på skolerne (5)

2) Transport af skoleelever/trafikfarlige veje (2)

3) Til orientering (1)

4) Nye afgange og justeringer tilpasset konkrete behov (3)

5) Nyt stoppested (2)

6) Betjening på Stenumvej (2)

7) Betjening af Vedersø Klit (1)

8) Under ”Kommenter køreplan” har Midttrafik modtaget ønsker om mulighed for senere busser til Thorsminde på ikke skoledage.

 

Sagsbehandling

 

Ad 1) Fire af henvendelserne går på ventetid i forhold til hjemkørsel fra Idom/Råsted Skole. Der gøres opmærksom på, at der er op til 50 minutters ventetid. Jf. Midttrafiks oplysninger, så ringer det ud kl. 13.00, 14.00 og 15.00. Disse tider stemmer ikke overens med tider, som er oplyst i høringssvarene. Det er nødvendigt at kende de korrekte ringetider for at tilrettelægge en god køreplan.

 

Rute 270 kører fra Idom/Råsted Skole mod Råsted kl. 13.21, 14.35 og 15.35. Førstnævnte afgang er også koordineret med ringetid på Sønderlandsskolen. De to øvrige afgange skal også have elever fra Sønderlandskolen og uddannelsessøgende med hjem fra Holstebro. Der bør være minimum 10 minutter fra ringetid til bussens afgang fra Døesvej. Der er mulighed for at bussen kan køre 5 minutter tidligere end planlagt. Det vil sige, at afgang fra Idom/Råsted Skole bliver kl. 14.30 og 15.30, hvilket vil afkorte ventetiden til 30 minutter. I givet fald vil det på den ene afgang medføre yderligere ventetid i Ulfborg på 5. minutter inden bussen kan køre videre mod Thorsminde, hvilket vil være til gene for de kunder som rejser hele strækningen Holstebro-Thorsminde. Der er i forvejen planlagt 10 minutters ventetid i Ulfborg. Ulfborg Skole ringer først ud kl. 15.05. Det vil være en fordel for kunderne mellem Holstebro og Thorsminde, hvis ringetiden bliver ændret til kl. 15.00 på Ulfborg Skole.

 

Der er mulighed for at indsætte en ekstra afgang fra Holstebro til Idom/Råsted og retur til Holstebro i tidsrummet kl.14.05-15.05. Hjemkørsel fra Sønderlandsskolen vil så være kl. 14.10 og Idom/Råsted Skole kl.14.20.

 

Den anden henvendelse er fra en deltidsansat jobpendler, som rejser mellem Holstebro og Ulfborg. Kundens arbejdstid er tilpasset de nuværende bustider. De afgange som kunden nævner kan muligvis justeres lidt, men ikke tilnærmelsesvis med så meget tid, så tiderne kommer til at ligne tiderne i de gældende køreplaner, uden det vil gå ud over betjeningen af skoler og uddannelsesstederne.

 

Det er i henvendelsen oplyst, at kunden ikke kan benytte tog som et alternativ på grund af høje indstigningstrin. Det er dog Midttrafiks opfattelse, at indstigningen i tog er nemmere end bus, da indstigningen til togene ligger i perronniveau. Det er dog gratis at rejse med rute 270.

 

Ad 2) Henvendelserne går på skolebørn til Idom/Råsted Skole og Sønderlandskolen, som bor langs Ringkøbingvej. Om morgenen kan børnene blive samlet op ved vejen lidt før kl. 7.00, når bussen kører mod Råsted. Om eftermiddagen, når de har fri kl. 13.00, kan de blive sat af bussen, når den kører retur mod Holstebro. Når de har fri kl. 14.00 og 15.00, kører bussen ikke via Ringkøbingvej, da den fortsætter mod Ulfborg.

 

Der er som foreslået under ad 1) mulighed for at indsætte en ekstra afgang fra Holstebro til Idom/Råsted og retur til Holstebro i tidsrummet kl.14.05-15.05. Returkørsel sker via Ringkøbingvej. Med dette forslag vil der være hjemkørsel til Ringkøbingvej, når det ringer ud kl. 13.00 og 14.00.

 

Midttrafik foreslår, at Holstebro Kommune og Midttrafik samarbejder, når Holstebro Kommune har overblik over næste skoleårs transportbehov, om at få folkeskoleeleverne kørt til og fra skole i overensstemmelse med de regler, som Holstebro Kommune har fastsat for transport af skoleelever. Der er også skolebusruter i området, der muligvis kan dække noget af transportbehovet.

 

Ad 3) Kunden oplyser, at han/hun er afhængig af offentlig transport.

Der er ikke kommenteret yderligere.

 

Ad 4) Der er modtaget høringssvar gående på

 

A) Bus fra Thorsminde/Staby kl. 8.00 og 12.45 for at kunne komme til læge, svømmehal, fitness og fysioterapeut.

 

Der er planlagt afgange fra Thorsminde mod Ulfborg og Holstebro kl. 9.15, 11.45 og 13.55 i en nogenlunde jævn frekvens. Nogle af tiderne kan justeres, men ikke så meget, at de imødekommer høringssvaret, uden det vil gå ud over andre bindinger på ruten. Afgangene er planlagt, så der tilnærmelsesvis er to timers drift om formiddagen. Der er mulighed for at indsætte en ny afgang fra Thorsminde ca. kl. 8.15.

 

B) Der er også ønske om at få bedre forbindelse mellem rute 270 og toget mod Herning/København kl. 10.20.

 

Rute 270 er ikke koordineret med togtiderne i Holstebro, men i nogen grad i Ulfborg, så der kan opnås forbindelse med tog mod både Ringkøbing og Holstebro. Der kører tog fra Holstebro mod Herning/København i minuttal 20. Det er ikke umiddelbart muligt at justere afgangen fra Thorsminde kl. 9.15 så meget, at der er en sikker forbindelse med toget kl. 10.20. Der kommer nye togkøreplaner den 13. december 2020, og her tyder det på, at togene vil komme til at køre nogle minutter tidligere. Der kommer til at køre to tog i timen mellem Holstebro og Herning, hvor det ene tog fortsætter mod Vejle og det andet tog mod Aarhus. Det er planen, at togene mod Herning/Aarhus skal køre omkring minuttal 50.  

 

Mellem Thorsminde, Ulfborg, Holstebro og Midtjyllands Lufthavn er der også Flexbuskørsel med rute 290. Den kørsel kan kun bestilles til rejser, som starter eller slutter i Midtjyllands Lufthavn. Den planlagte kørsel på rute 290 vil delvis kunne imødekomme de tidspunkter der efterlyses i dette høringssvar, hvis der bliver åbnet for, at kørslen også kan bestilles til andre rejseformål mellem Thorsminde og Holstebro, eller kun Thorsminde og Ulfborg. Denne åbning vil dog også kunne medføre en ekstra udgift til Holstebro Kommune.

 

C) Mulighed for hjemkørsel fra Holstebro om aftenen fra Ungdomsskole eller anden aftenaktivitet. Der er ønske/forslag om Flexbus.

 

Om aftenen kører der nu tog mellem Holstebro og Ulfborg med afgang fra Holstebro kl. 20.35 og 22.35. Disse tider er nok for tidligt eller for sent til hjemkørsel fra Ungdomsskole og andre aftenaktiviteter i Holstebro. Kunder til Idom og kunder mellem Ulfborg og Thorsminde har ingen alternativer ud over Flextur.

 

Der kan på rute 270 indsættes en Flexbustur tilpasset behovet, hvis Holstebro Kommune ønsker at give dette tilbud.

 

Det er Midtjyske Jernbaner, som skal køre tog på strækningen Holstebro-Ringkøbing-Skjern fra 13. december 2020, og Midttrafik har endnu ikke set togkøreplanerne for den strækning.

 

D) Mulighed for at kunne komme med bus til Holstebro til mødetid kl. 9.40.

 

Der er på rute 270 planlagt en afgang fra Thorsminde til Ulfborg kl. 7.05. I Ulfborg er der forbindelse med tog mod Holstebro. Toget ankommer til Holstebro kl. 8.18. Der kører et tog en time senere, men her er der ikke nogen busforbindelse mellem Thorsminde og Ulfborg. Der kan indsættes en ny afgang mellem Ulfborg og Thorsminde, så der er forbindelse med tog mod Holstebro kl. 8.57.

 

Der er busforbindelse mellem Idom og Holstebro, hvor der er planlagt ankomst til Holstebro kl. 9.31. Midttrafik vurderer, om det er muligt at justere denne afgang, så der kan opnås forbindelse mod Døesvej til mødetid kl. 9.40.

  

Ad 5) Ønske om et nyt stoppested ved Ringvejen eller Ulfborg Aktivcenter.

 

Holstebro Kommune beslutter, om der skal etableres stoppested som ønsket, og i givet fald bør det være på begge sider af vejen, så stoppestedet kan benyttes til både på- og afstigning i begge retninger.

 

Ad 6) Det gøres i høringssvarene opmærksom på, at der både er skolebørn og jobpendlere, som har behov for at kunne komme til og fra Stenumvej.

 

Rute 270 er planlagt, så der køres via Stenumvej på tidspunkter, hvor der er folkeskoleelever, som skal til/fra skole. Om morgenen er der to muligheder mellem Holstebro og Stenumvej. Om eftermiddagen er der en mulighed i begge retninger samt tre ture fra Holstebro/Idom og til Stenumvej. Det tager 8 minutter ekstra køretid at køre til Stenumvej. Jf. tællinger fra rute 252 ser det ikke ud til, at der et stort behov for at køre via Stenumvej ud over de tidspunkter, hvor der er skoleelever. Der har max. været 0,5 kunde pr. dag i gennemsnit pr. tur, udover skoleeleverne.

 

Ad 7) Der er ønske om mere og bedre transport til/fra Vedersø Klit. Der er tale om både jobpendler og sommerhusejer. Der er i køreplanudkastet planlagt flere ture til/fra Vedersø Klit end i gældende køreplan. På nogle tidspunkter skal kunderne med via Thorsminde og så blive i bussen til den igen kører retur mod Ulfborg. Her kører bussen så via Vedersø Klit. Det vil sige, at kunder, som skal til Vedersø Klit bliver påført omvejskørsel via Thorsminde. Et eksempel på dette er afgangene fra Holstebro kl. 14.18 og 15.18, hvor der ikke køres via Vedersø Klit, når bussen kører mod Thorsminde, men når bussen igen kører fra Thorsminde mod Ulfborg. Hvis kørslen via Vedersø Klit om eftermiddagen ”vendes”, vil det medføre, at uddannelsessøgende og folkeskoleelever til Thorsminde får deres hjemtransport forlænget med ca. 10 minutter. Afgang fra Ulfborg mod Thorsminde kl. 17.05 kan også køre via Vedersø Klit, men det kan medføre, at en efterfølgende forbindelse med tog mod Holstebro bliver tvivlsom. Det er Midttrafiks vurdering, at den måde kørslen til/fra Vedersø Klit er tilrettelagt på er den mest hensigtsmæssige for flertallet af kunder.   

 

Det tager ca. 10 minutter ekstra køretid pr. tur at køre via Vedersø Klit.

 

Ad 8) På ikke skoledage er der med den nye køreplan planlagt kørsel fra Holstebro til Thorsminde kl. 13.00 og 16.15. Der kan også opnås en hjemkørsel fra Holstebro kl. 14.35, dog med tog Holstebro-Ulfborg og med skift til bus i Ulfborg. Samme mulighed findes kl. 16.35. Kundens ønske anses for at være imødekommet.

 

I gældende køreplan er der mulighed for hjemkørsel fra Holstebro kl. 13.35 (tog med skift i Ulfborg) og 16.40 på ikke skoledage.  

 

 

Beslutning

Holstebro Kommune har besluttet at gennemføre sammenlægningen af rute 252 og 270. Herudover har Holstebro Kommune besluttet, at Flexbusrute 290 må benyttes til rejser mellem Thorsminde/Ulfborg og Holstebro.