ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Om eftermiddagen på hverdage er tiderne Herning-Silkeborg-Aarhus i tidsrummet kl. 14.30-15.45 ændret, og der er indsat en ny afgang kl. 16.05 på nævnte strækning.

 

Afgangene fra Aarhus efter kl. 16.30 ændres, så der er afgange til Silkeborg kl. 17.30, Ringkøbing kl. 18.30, Silkeborg kl. 19.30 på fredage og Ringkøbing kl. 20.30.

 

Afgang fra Ringkøbing kl. 17.00 kører kun til Herning, men der kan med busskift opnås forbindelse til Silkeborg kl. 18.00. Afgang fra Herning mod Aarhus kl. 20.55 på fredage nedlægges.

 

Der er afgang fra Silkeborg til Aarhus kl. 21.35 på fredage.

 

På strækningen mellem Herning og Ringkøbing bliver rute 952X erstattet af ture på rute 15. Se mere uddybende beskrivelse under rute 15.

 

Herudover bliver der justeret køretider.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 3 høringssvar

1) Nyt stoppested ved Aarhusvej/motorvejskrydset

2) Afgang fra Silkeborg til Aarhus N kl. 6.30

3) Kritik af busskift og ventetider

 

 

Sagsbehandling

 

Ad 1) Midttrafik vurderer og implementerer forslaget, hvis det ikke medfører konsekvenser for øvrige kunder og bindinger på ruten.

Ad 2) Rute 952Xs ruteføring er på Silkeborgvej, hvor der kan stiges om til 6A mod Aarhus N. Morgenafgang på rute 913X via Aarhus N er foreslået nedlagt på grund af få kunder.

Ad 3) Kundens datter bor i Aarhus og rejser mod Ringkøbing fredag eftermiddag/aften og tilbage til Aarhus om søndagen 2-3 gange om måneden. Rejsen bliver besværliggjort, når der er busskift i Herning. Oplyser, at der er mange kunder i bussen søndage fra Ringkøbing kl. 16 og 17. I den nye køreplan er der direkte ture fra Aarhus til Ringkøbing kl. 15.05, 16.30, 18.30 og 20.30. Der er også en mulighed kl. 15.35, hvor der dog er busskift i Herning. Der er 8 minutter til busskift, hvilket vil sige, at der som hovedregel kan regnes med en forbindelse uden det bliver for stramt med tiden.

Om søndagen er der direkte afgange Ringkøbing-Aarhus kl. 15.55, 16.55, 17.55 og 19.58. Der er på disse afgange et pænt antal kunder med. Der er 20-30 kunder i busserne, når der er flest. Der er 45 siddepladser i busserne. 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Det er besluttet at gennemføre høringsforslaget.

 

Ad 1) Stoppestedet Aarhusvej/motorvejskrydset tilføjes køreplanen for rute 952X.