ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

150 Herning-Vildbjerg-Ørnhøj

 

 

 

Høringsforslag

 

 

Om morgenen bliver der indsat en ekstra bus fra Vildbjerg mod Herning kl. 7.00. Ekstra bussen kører via Lillelundvej i Herning inden den kører til Herning Station.

 

Afgang fra Ørnhøj kl. 7.30 ændres til kl. 7.40. I Vildbjerg er der busskifte for kunder, som skal videre mod Herning.

 

Herudover er der ændringer på strækningen Vildbjerg-Timring-Møltrup, hvor busserne på tidspunkter med få kunder kun kører, hvis der er kunder i bussen ved afgang fra Vildbjerg Station, Nylandsvej og Lysgårdvej.

 

Herudover er der justeret køretider.

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget 13 høringssvar. Nogle af høringssvarene handler om flere forhold.

 

1) Flere afgange (4)

2) Lang transporttid mellem Ørnhøj/Timring/Møltrup/Vildbjerg og Herning for studerende (5)

3) Tolkning af køreplan, og kritik af busskift (2)

4) Forbindelse med tog eller bus til/fra Holstebro (1)

5) Lettere adgang til busserne for gangbesværede (2)

6) Synlighed af, at rute 150 er en del af bybusnettet (1)

7) Bedre betjening af Fuglsang Sø Centret (1)

8) Chaufførerne har ændringsforslag til køreplanen

 

Udover høringssvarene har Midttrafik modtaget 7 kommentarer via ”Kommenter køreplan” på midttrafik.dk. Kommentarerne er modtaget i perioden 30. juni 2019-22. januar 2020.

 

9) Flere afgange mellem Ørnhøj/Timring og Vildbjerg/Herning (4)

10) Mulighed for at benytte rute 150 som skolebus mellem Nøvling og Vildbjerg Skole (1)

11) Lang transporttid for studerende (1)

12) Ønsker en bus mellem Brændgårdvej og Vildbjerg med ankomst i Vildbjerg kl. 8.44 og retur fra Vildbjerg igen kl. 18.00 som i køreplanen før 30. juni.

 

Sagsbehandling

 

1) Flere afgange (4)

Ad 1A) Der er ønske om forbindelse fra Herning til Møltrup kl. 12.30. Der er studerende, som har fri på Herning Gymnasium kl. 12.15, og de kan først komme med bus til Møltrup kl. 13.30.

 

Den bus på rute 150, som kører fra Herning kl. 12.30 kører kun til Vildbjerg Station. Her har bussen et ophold på 25 minutter. Bussen kan i dette ophold nå at køre til Timring og Møltrup.

 

Ad 1B) Kunden ønsker, at den bus, som kører fra Herning kl. 8.20 kan køre videre mod Vildbjerg. Kunden har brug for bussen Nøvling-Vildbjerg/Lysgårdvej.

 

Nævnte afgang stopper i Skibbild og kører retur mod Herning kl. 9.00. Der er mulighed for at bussen kan fortsætte til Vildbjerg, hvilket dog medfører, at returkørslen mod Herning vil ske ca. 15 minutter senere. Umiddelbart er det Midttrafiks vurdering, at en eventuel ændring ikke vil få konsekvenser for øvrige kunder.

 

Ad 1C) Der er ønske om forbindelser til/fra Ørnhøj om aftenen.

 

Sidste busforbindelse fra Herning til Ørnhøj er kl. 15.35. Det ringer ud på uddannelsesstederne kl. 15.15/15.20. Det vil sige, at alle skulle kunne nå hjem fra skole med en afgang kl. 15.35. Hvis de studerende skal have yderligere tilbud, kunne det være Flexbus til/fra Ørnhøj i forlængelse med nogle af de afgange, som kører senere.

 

Ad 1D) Der er ønske om, at afgangene fra Herning kl. 15.35 og 16.30 kan køre via Tre Birke med henblik på at kunne gøre brug af deres Cafe tilbud.

 

Hvis rute 150 skal via Tre Birke på de to nævnte afgange vil det medføre en køretidsforlængelse på 4-5 minutter, og vil være til gene for kunder mod Skibbild og Vildbjerg. Jf. Ad 2) er der modtaget høringssvar, hvor de studerende kritiserer den for dem i forvejen lange transporttid. Der er ca. 20 kunder i bussen på afgangen fra Herning kl. 15.30, men under 10 kl. 16.30. Ved planlægningen af rute 150 var der ikke nævneværdige konsekvenser ved at køre via Tre Birke som først planlagt, da det sker på ture, hvor der i forvejen er få kunder i busserne.

 

Ad 1) Opsamling

Herning Kommune skal beslutte, om rute 150 skal

·        køre til Timring/Møltrup på afgang fra Herning kl. 12.30

·        køre til Vildbjerg på afgang fra Herning kl. 8.20

·        køre til Ørnhøj om aftenen, eventuel i form af Flexbus

·        køre via Tre Birke på afgangene fra Herning kl. 15.35 og 16.30.

 

 

2) Lang transporttid mellem Ørnhøj/Timring/Møltrup/Vildbjerg og Herning for studerende (5)

Høringssvarene går på lang transporttid, når busserne også kører via Gødstrup, men også at den ankommer til Herning Gymnasium allerede kl. 7.30, hvor de først skal møde kl. 8.05. Også om eftermiddagen klages der over, at rute 150 først kører forbi Herning Gymnasium kl. 15.42, og de har fri kl. 15.15.

 

Rute 150 kører i rute forbi Herning Gymnasium, men busserne løser også kørsler inde i Herning Centrum. Om morgenen er der brug for busserne fra rute 150 til at køre ture på linje 101 til Lillelundvej og linje 102 til HP Hansens Vej og Gullestrupvej. Busserne skal derfor være inde på Herning Station omkring kl. 7.35-7.40. Hvis busserne ankommer til Herning senere, vil der mangle kapacitet på bybuslinje 9, linje 101 og 102.

 

Med den nye køreplan er der direkte busser til både Herning Gymnasium og Herningsholms Erhvervsskole/Gymnasium, dog med ankomst til skolerne allerede kl. 7.30.

 

Om eftermiddagen ankommer busserne til Herning på rute 150 kort tid før de skal køre igen kl. 14.30 og 15.35. De kan også først køre, når linje 101 er ankommet fra Lillelundvej, da uddannelsessøgende fra Herningsholm også skal med bussen mod Vildbjerg/Ørnhøj kl. 15.35.

 

I forhold til køreplanen for 2018/2019 er der om morgenen nu afgang fra Ørnhøj og Vildbjerg henholdsvis 10 og 7 minutter tidligere. I 2018/2019 kørte busserne fra Herning kl. 13.55, 14.55 og 15.40. I køreplanen for 2019/2020 kører busserne fra Herning kl. 14.00, 14.30 og 15.35. Turen mellem Herning og Ørnhøj tager nu 10 minutter mere end i 2018/2019. Her står betjeningen af Gødstrup for ca. 5 minutter, og der er indlagt ophold i Vildbjerg, så en eventuel forsinkelse kan indhentes. Der er ændret ruteføring i Herning by, så der køres via Kousgaards Plads, Nørregade og Herning Gymnasium.

 

Herning Kommune har besluttet, at rute 150 skal betjene det nye Regionshospital i Gødstrup. Køretiden via Regionshospitalet i Gødstrup tager ca. 5 minutter ekstra i køretid set i forhold til, hvis der ikke køres via Regionshospitalet. Når hospitalet åbner for patienter i løbet af foråret, skal det vurderes, om bussen også skal ind omkring hovedindgangen, hvilket vil medføre en yderligere udvidelse af Køretiden. Mellem Vildbjerg Station og Herning Station er køretiden om morgenen ca. 45 minutter. Med tog er køretiden ca. 15. minutter. Studerende mellem Vildbjerg og Herning kan spare ca. ½ time ved at benytte toget, men skal i Herning skifte til busser til uddannelsesstederne, hvor køretiden er ca. 10 minutter, og der kan være ventetid på Herning Station. Kunder på strækningen Ørnhøj-Timring vil ikke få nogen større tidsgevinst ved at skifte mellem bus og tog i Vildbjerg.

 

Om morgenen kører der tog fra Vildbjerg kl. 7.14 og 7.32. Sidstnævnte tog er dog ikke en mulighed for de som møder på skolerne kl. 8.00/8.05, hvilket er tilfældet med de fleste studerende. Om eftermiddagen kører der tog fra Herning mod Vildbjerg kl. 14.00, 15.01, 15.32 og 16.07. Bustiderne passer om eftermiddagen bedre med ringetiderne på uddannelsesstederne.

 

Fra den 13. december kommer der nye togtider mellem Herning og Holstebro, hvor der fast kører to tog i timen. Om morgenen er tiderne stort set uændret, og om eftermiddagen kører togene fra Herning i minuttal 00 og 12. Alle togene på strækningen standser i Gødstrup.

 

Det er Midttrafiks vurdering, at transporttiden for de studerende ikke kan reduceres, uden det vil gå ud over den planlagte betjening af Regionshospitalet i Gødstrup, eller medføre behov for ekstra kapacitet om morgenen mellem Herning Station og uddannelsesstederne.

 

Midttrafik vil dog gerne undersøge muligheden for at reducere transporttiden for de studerende ved at planlægge mere direkte ture morgen og eftermiddag tilpasset møde- og sluttider på ungdomsuddannelserne, hvis det kan ske uden konsekvenser for grundtanken omkring rute 150. Midttrafik foreslår, at der arbejdes på at afkorte transporttiden for de studerende, og med en eventuel implementering i forbindelse med en køreplanændring, når sygehuset åbner for patienter. 

 

Ad 2) Opsamling

Herning Kommune skal beslutte, hvilket serviceniveau de studerende skal tilbydes.

 

3) Tolkning af køreplan, og kritik af busskift (2)

Høringssvarene handler om den planlagte afgang fra Ørnhøj kl. 7.40, som på skoledage køres med en skolebus, og med busskift i Vildbjerg. Kunderne har opfattet fodnote ”C” som om bussen kun kører skoledage. Det er ikke tilfældet. På skoledage køres turen af Herning Turist, og der er busskift i Vildbjerg. På ikke skoledage køres turen af Umove, og uden busskift i Vildbjerg.

 

For at få en bus ”fri” til at køre en ekstra tur mellem Vildbjerg og Herning via Lillelundvej har det været nødvendig at gøre brug af en ledig skolebus i området. Kunderne kan ikke være i en bus, og antallet af siddepladser er reduceret nu, hvor der er laventrebusser på ruten.

 

Midttrafik forsøger at formulere fodnoten, så den ikke kan misforstås. At der er et busskift i Vildbjerg, er efter Midttrafiks vurdering acceptabelt. Skal også ses i sammenhæng med antallet af kunder det kan dreje sig om. Der er jf. tællinger tale om ca. 5 kunder, som skal skifte bus.

 

Ad 3) Opsamling

Til orientering.

 

4) Forbindelse med tog eller bus til/fra Holstebro (1)

Der er tale om en studerende, som har behov for at rejse mellem Timring og Holstebro. Der er allerede forbindelser mellem busser og tog i Vildbjerg. Rute 150 ankommer til Vildbjerg kl. 6.51. Rute 21 kører mod Holstebro kl. 6.55. Der kører også tog mod Holstebro kl. 7.13. Om eftermiddagen ankommer rute 21 fra Holstebro kl. 14.50 og 16.10. Rute 150 kører mod Timring kl. 14.47 og 16.22. Der kan også foretages skift mellem de to busser på Nylandsvej. Det er også muligt at justere på rute 150, så der opnås en bedre forbindelse ved Vildbjerg Station. Der kommer tog fra Holstebro kl. 14.40 og 15.12. Der køer bus mod Timring kl. 14.47 og 15.17.

 

Ad 4) Opsamling

Til orientering.

 

5) Lettere adgang til busserne for gangbesværede (2)

Høringssvaret går på høj indstigning i busserne på rute 150, hvilket gør det besværligt for ældre og handicappede at benytte bussen.

 

Umove har udskiftet til laventrebusser, og har den 29. januar meddelt, at de tre busser på rute 150 nu er udskiftet til laventrebusser. Der vil være dage, hvor der køres med almindelige landevejsbusser, da Umove ikke har reservebus, der er laventrebus. Busserne har behov for at komme til service, lige som der også kan være busnedbrud, der medfører, at busser må tages ud af drift.

 

Midttrafik har på midttrafik.dk synliggjort, at der køres med laventrebusser. Der er tilføjet en bemærkning om det sammen med køreplanen.

 

Ad 5) Opsamling

Til orientering.

 

6) Synlighed af at rute 150 er en del af bybusnettet (1)

Ad 6) Kommentaren handler om, at rute 150 indgår som en del af bybusnettet, bør den også ligge under bybuskøreplanerne på Midttrafiks hjemmeside.

 

Midttrafik tager kommentaren til efterretning, og har lagt køreplanen for rute 150 på samme side som bybusserne på midttrafik.dk. Se også Ad 5)

 

Ad 6) Opsamling

Til orientering.

 

7) Bedre betjening af Fuglsang Sø Centret (1)

Ad 7) Der er ønske om, at en bybus nogle gange om dagen kan køre ind ad Fuglsangs Alle for at komme tættere på aktivitetscentret på Fuglsang Sø Centret. Trafikale forhold gør det vanskeligt for centrets brugere at krydse Vesterholmvej og færdes langs cykelsti. Det er i henvendelsen foreslået, at det bliver bybussen fra Gullestrup, som kører omkring aktivitetscentret, da deres brugere ikke kan finde ud af, at det er en rutebil, hvor der er høj indstigning, de skal bruge. Der er ønske om en bybus omkring kl. 9.00, 12.30 og 16.00.

 

Hvis rute 150 skal ned omkring Fuglsangs Alle vil det medføre en forøgelse af køretiden, hvilket vil gøre transporttiden for de andre kunder længere. Se også ad 2). Rute 150 og bybuslinje 8B har tidligere kørt ned ad Fuglsangs Alle, og der var sjældent kunder ved stoppestederne på Fuglsangs Alle.

 

Forslaget med bybuslinje 1 Gullestrup vurderes ikke at være en mulig løsning, og linje 1 kan heller ikke inden for den planlagte omløbstid nå at køre via Fuglsangs Alle. Bybuslinje 1 har også mange kunder mellem Herning og Gullestrup, og det vil være generende for disse kunder, hvis de skal ud på en omvejskørsel via Fuglsangs Alle. Der vil for linje 1 være tale om en omvejskørsel på knap 5 km. og ca. 10 minutter i køretid.  

 

Busserne fra rute 150 har på nogle tidspunkter af dagen ophold på Herning Station, hvor det er muligt at køre nogle ekstra ture Herning Station-Fuglsang Sø Centret-Herning Station, eventuel i sammenhæng med kørsel til/fra Tre Birke. Der er også en bybus, som har ophold om formiddagen. Det vil sige, at det er muligt at etablere kørsel omkring kl. 9 og 12.30 til Fuglsangs Alle. Kl. 16 er der ikke busser til rådighed, som kan køre ekstra afgange. Her er der tale om hjemkørsel, hvor brugerne ikke skal krydse Vesterholmvej for at komme med bussen ind mod Herning.

 

Som beskrevet under ”Ad 5 og 6” er rute 150 en del af bybusnettet i Herning, og at der nu kører laventrebusser på rute 150. Se sagsbehandlingen under disse punkter.

 

Ad 7) Opsamling

Herning Kommune skal beslutte, om den planlagte betjening med rute 150 er tilstrækkelig, eller der skal tilbydes yderligere kørsel til Fuglsang Sø Centret via Fuglsangs Alle.

 

8) Chaufførerne har ændringsforslag til køreplanen

Midttrafik har haft møde med chaufførrepræsentanter fra rute 150, og de kom med følgende ændringsforslag:

 

Ad 8A) Forlænge de afgange, der om søndagen kun kører til/fra Skibbild til/fra Vildbjerg. Begrundelsen herfor er bl. a. større kundegrundlag, da elever på Nøvlingskov Efterskole, som bliver på skolen i weekenden, kan komme til/fra Herning. En forlængelse vil også give kunder fra Vildbjerg bedre muligheder for at komme til/fra Herning. Der er også et chaufførskift ved 15-tiden, hvor der med den planlagte kørsel er behov for 2 x tomkørsel (for Umoves egen regning) mellem garageanlægget i Vildbjerg og Skibbild.

 

Om søndagen er der to omgange, som kun kører til/fra Skibbild. Midttrafik vurderer, at disse ture kan køre til/fra Vildbjerg uden det vil få konsekvenser for den øvrige betjening på ruten. Dog ville kørsel til/fra Vildbjerg måske kunne tiltrække få nye kunder.

 

Ad 8B) Både chauffører og kunder efterspørger muligheden for at flere afgange kan køre til Lysgårdvej i Vildbjerg. Umove har garageanlæg på Lysgårdvej. Midttrafik har efter mødet med Umove justeret køreplanen til, så nogle af turene i ydertidspunkterne kun kører til Timring/Møltrup, hvis der er kunder derud. Ellers kan bussen køre i garage, når de kommer til Lysgårdvej. På øvrige tidspunkter er det Midttrafiks vurdering, at der ikke er kundegrundlag til at udvide kørslen mellem Vildbjerg Station og Lysgårdvej.

 

Ad 8C) På afgang fra Herning kl. 11.30 er der en kunde, som ønsker at komme til Møltrup. Bussen har ophold i Vildbjerg kl. 12.10-12.50, og vil i dette ophold kunne køre til/fra Timring og Møltrup.

 

Ad 8D) Umove foreslår, at rute 150 nøjes med at køre via Regionshospitalet i Gødstrup på tidspunkter, hvor der er kundepotentiale til det.

 

Der vil frem til åbningen givetvis komme mere aktivitet derude, og som følge heraf flere kunder. Det er også nemmere at forstå og forholde sig til en køreplan, når alle afgange i et angivet tidsrum kører via Regionshospitalet i Gødstrup. På baggrund heraf vurderer Midttrafik, at kørsel via Regionshospitalet bør fortsætte som planlagt. Når hospitalet åbner, skal busserne aften og weekend også via Regionshospitalet.

 

Ad 8E) Umove foreslår at ture, som ender i Skibbild kører til Skibbild-Nøvling Idrætscenter og vender der. Det kunne måske give flere kunder.

 

Det tager et minut ekstra i køretid at køre til Skibbild-Nøvling Idrætscenter. Det er Midttrafiks vurdering, at denne forlængelse ikke vil give flere kunder. Hvis turene skal forlænges, så bør det være til Nøvling. For at kunne komme retur mod Herning igen skal bussen køre via Nybogårdvej og Nybovej. Ved denne løsning, skal der ses på stoppestedsforholdene, idet bussen ikke kommer lige forbi stoppestederne i Nøvling med denne ruteføring. En løsning kan være at flytte stoppestedet nogle meter i retning mod Herning. Det kunne også være en mulighed at etablere et nyt stoppested på Nybovej lige før Herningvej.

 

Ad 8F) Umove foreslår nye stoppesteder i Gødstrup lige før jernbanen, hvor der kun er behov i den ene retning samt ved Kildebakkeskolen i Vildbjerg.

 

Det nye stoppested ved Gødstrup skal tilgodese kunder på Gødstrupvej og Gødstrup Søvej. Hvis området ikke er eller bliver markeret med et byskilt, vil der være tale om en ”vinkestrækning”, hvor bussen standser, når der er kunder som giver tegn til at de vil med, eller af bussen. Hvis der er et byskilt, og stedet er indenfor byskiltet standser busserne kun ved de faste stoppesteder.

 

Ønsket om et nyt stoppested ved Kildebakkeskolen er tidligere blevet forelagt Herning Kommune.

 

Ad 8) Opsamling

Herning Kommune skal beslutte, om følgende ændringsforslag skal gennemføres

·        A - Udvidelse af kørsel på søndage, så ture der er planlagt til kun at køre Herning-Skibbild og retur forlænges til Vildbjerg.

·        B – Udvidelse af antallet af afgange til Lysgårdvej, end allerede planlagt jf.  høringskøreplanen.

·        C – Ekstra afgang til Timring/Møltrup kl. 12.10.

·        D – Kørsel via Regionshospitalet fortsætter som planlagt.

·        E – Turene forlænges til Nøvling, dog med flytning af stoppested til følge, eller etablering af nyt stoppested på Nybovej.

·        F – Etablering af nyt stoppested på Gødstrupvej og ved Kildebakkeskolen.

 

9) Flere afgange mellem Ørnhøj/Timring og Vildbjerg/Herning (4)

Kunderne ønsker busforbindelser så det er muligt at komme til læge, tandlæge i Vildbjerg og på besøg i Herning. En kunde gør også opmærksom på, at der ikke vil være forbindelse fra Ørnhøj til Regionshospitalet i Gødstrup, når det åbner. En kunde har brug for buskørsel til en adresse mellem Timring og Abildå både hverdage og weekend.

 

I tidsrummet kl. 7.40 til 15.15 er der ingen busafgange fra Ørnhøj til Vildbjerg/Herning og fra Herning/Vildbjerg mod Ørnhøj er der ingen afgange i tidsrummet kl. 6.50 til 14.45. I den gamle (2018/2019) køreplan for rute 150 var der en afgang i hver retning ved 12-tiden. Der var få kunder på disse afgange.

 

Hvis kundernes ønsker skal imødekommes, skal der indsættes ture ved 10- tiden og igen ved 12-tiden. Der er busser, som har ophold i Vildbjerg, som kan køre den ønskede kørsel. Der vil nok blive behov for nogle justeringer i de øvrige afgange på ruten. En anden mulighed kunne være at tilbyde Flexbus.

 

Når Regionshospitalet i Gødstrup åbner for patienter i løbet af foråret 2021, vil der nok være bedre kundegrundlag for mere buskørsel mellem Ørnhøj og Herning, eventuel også aften og weekend. Der vil være behov for en ændring af køreplanen.

 

Ad 9) Opsamling

Herning Kommune skal beslutte, om der skal etableres mere kørsel mellem Ørnhøj og Vildbjerg.

 

10) Mulighed for at benytte rute 150 som skolebus mellem Nøvling og Vildbjerg Skole (1)

Rute 150 er jf. aftale med Herning Kommune ikke på nogen måde tilrettelagt efter folkeskoleelever i Vildbjerg. Der er så mange andre bindinger på rute 150, at det ikke er muligt også at binde ruten op på Vildbjerg Skoles ringetider.

 

Transporten af skoleelever mellem Nøvling og Vildbjerg sker med skolerute 161, hvor transporttiden dog er noget længere, da skolebussen kører via Sinding.

 

Midttrafik vil, når Herning Kommune har taget beslutning om kørsel mellem Vildbjerg og Timring/Ørnhøj, vurdere om det er muligt at justere tiderne, så det bliver muligt for folkeskoleelever at benytte rute 150 til/fra Skole.

 

Ad 10) Opsamling

Til orientering

 

11) Lang transporttid for studerende (1)

Se høringsbehandlingen under ad 2).

 

Ad 11) Opsamling

Besluttes under behandlingen af indkomne høringssvar.

 

12) Ønsker en bus mellem Brændgårdvej og Vildbjerg med ankomst i Vildbjerg kl. 8.44 og retur fra Vildbjerg igen kl. 18.00 som i køreplanen før 30. juni.

Se også ad 1B) under høringsbehandlingen. Hvis afgang fra Herning kl. 8.20 forlænges til Vildbjerg vil kunden kunne være i Vildbjerg omkring kl. 9.00. Der kører tog fra Vildbjerg mod Herning kl. 17.46 og 18.46, men så havner kunden på Herning Station. Kunden kan ikke nå det første tog og har ventetid til toget kl. 18.46. Rute 150 kører fra Vildbjerg kl. 17.28. Det er Midttrafiks vurdering, at denne afgang ikke kan justeres så meget som kunden ønsker, uden det vil gå ud over andre bindinger.  

 

Ad 12) Opsamling

Til orientering.

 

 

 

Beslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herning Kommune har besluttet at gennemføre ændringsforslaget. Det er også besluttet ikke at godkende udvidelser på ruten.