ÆØÅ Behandling af høringssvar

 

 

Rute 113 Aarhus-Galten-Silkeborg

 

 

 

 

 

Høringsforslag

 

Ruteforløb og frekvens

Ruten kører mellem Aarhus-Galten-Låsby-Silkeborg. Strækningen Aarhus-Silkeborg betjenes også af regionens rute 913X Aarhus-Galten-Silkeborg samt rute 952X Aarhus-Silkeborg – desuden betjenes strækningen Tilst-Voel-(Silkeborg) af den fælleskommunale rute 112, som finansieres af Aarhus Kommune, Skanderborg Kommune og Silkeborg Kommune.

 

I henhold til køreplanforslaget er der indarbejdet mere køretid, for at sikre en mere stabil drift, så kunderne vil opleve mere rettidige busser. Betjeningen på hverdage mellem Låsby og Silkeborg reduceres fra 26 til 20 daglige afgange – reduktionen sker hovedsageligt om eftermiddagen, så der primært vil være timesdrift med nye afgangstider fra Silkeborg. Kunder på Aarhusvej i Silkeborg kan benytte andre alternativer med rute 112, rute 223, rute 913X, 952X samt bybuslinje 1. Kunder til/fra Silkeborg i Mollerup, Linå og Hårup henvises til alternative afgangstider ved den reducerede drift - det samme gælder kunder, som rejser til/fra Silkeborg Kommune i Galten (og Aarhus)

 

Passagertal

I Silkeborg Kommune er der gennemsnitligt ca. 2,7 kunder pr. tur, som vil blive berørt. Til/fra Skanderborg Kommune er der gennemsnitligt ca. 6 kunder pr. tur, som vil blive berørt. Kunder som rejser internt på Aarhusvej i Silkeborg har jf. ovenstående mange andre alternativer, og er derfor ikke medregnet i passagertallene.

 

 

 

 

Høringssvar

 

 

Midttrafik har modtaget i alt 30 høringssvar med et eller flere emner – heraf et administrativt høringssvar fra Skanderborg Kommune.

 

1. Utilfredshed med høringsforslaget (28 høringssvar)

2. Ønsker til ændret ruteforløb (2 høringssvar)

3. Ønsker om flere 913X-ture Aarhus-Galten, og bortfald af 113-stop i Harlev (1 høringssvar).

4. Ønsker om alternative besparelser på 913X i sommerferien (1 høringssvar)

 

 

 

Sagsbehandling

 

 

Ad1)

18 kunder udtrykker utilfredshed med den reducerede frekvens/betjening, som betyder mindre fleksibilitet i form af øget ventetid – f.eks. i forbindelse med job og arbejde. Hovedparten af disse kunder rejser mellem Låsby og Silkeborg.

 

6 kunder udtrykker generel utilfredshed med køreplanforslaget.

 

Den reducerede betjening mellem Låsby og Silkeborg vil naturligvis resultere i mindre fleksibilitet i forhold til et ønsket afgangstidspunkt – men det er Midttrafiks vurdering, at betjeningsomfanget med timesdrift mellem Låsby og Silkeborg er tilpasset kundegrundlaget.

 

2 kunder udtrykker utilfredshed med mere køretid på ruten og de afledte ændringer i køreplantiderne.

 

Midttrafiks køretidsmålinger viser, at busserne er meget forsinkede. Midttrafik har et overordnet mål om at køre med rettidige busser - både af hensyn til kunderne, som skal kunne regne med køreplanerne, men også af hensyn til chaufførernes arbejdsmiljø.

 

2 kunder udtrykker utilfredshed/bekymring for kapaciteten i busserne med færre afgange.

 

Passagertallene viser, at der oftest vil være rigelig plads i busserne.

 

Ad2) 2 kunder ønsker ændrede ruteforløb. 1 kunde ønsker ruten rettet ud, så der spares køretid. 1 kunde ønsker ruten lagt via gymnasiet i Silkeborg.

 

Ruten betjener et opland til både Aarhus og Silkeborg samtidig med at X busserne 913X og 952X kører mere direkte.

 

Kørsel via gymnasiet vil betyde ”omvejskørsel” for de kunder, som har andre rejsemål i Silkeborg.

 

Midttrafik fastholder derfor det nuværende ruteforløb.

 

Ad3) 1 kunde i Galten ønsker flere 913X-ture til/fra Aarhus samt bortfald af stop for rute 113 i Harlev.

 

Rute 913X fungerer som lynbus mellem Galten og Aarhus, hvor betjeningsomfanget efter Midttrafiks vurdering er tilpasset kundegrundlaget. Rute 113 skal fortsat betjene Harlev, som er en stor forstad til Aarhus.

 

Ad4) 1 Kunde foreslår besparelser på rute 913X i sommerferien.

 

Mange kunder kan benytte rute 913X, som et alternativ til rute 113. Der er naturligvis færre kunder i sommerferien, men Midttrafik fastholder køreplanen på rute 913X i sommerferien.

 

 

 

 

 

Beslutning

Midttrafik fastholder høringsforslaget.