Søndag 17. december går det løs. Nogle busser erstattes af Letbanen, andre skifter rute og nogle busser skifter nummer. Det er vigtigt at bemærke, at køreplanerne skifter uanset om Letbanen kører eller ej. 

Se de nye køreplaner og oversigt over alle de busser, der ændres.

Se Letbanens køreplaner (Er ikke daterede, da vi afventer åbningsdato fra Aarhus Letbane)

Se spørgsmål/svar omkring nye køreplaner.

Du kan se de nye køreplaner på rejseplanen.dk, hvis du skriver en dato efter 17. december. Letbanen kommer først på rejseplanen.dk i uge 50.

Erstatningskørsel for Letbanen
Skulle Letbanen mod forventning ikke køre den 17. december, indsætter Midttrafik busser fra Park Allé til AUH Skejby.

Letbanen åbner ikke mod Odder fra 17. december. Derfor forlænger Midttrafik rute 81 fra Viby Station non stop til Aarhus Rutebilstation. Dette vil tilgodese de kunder i Tranbjerg, som mister linje 4 A ved Torve Allé/Østerby Allé, frem til det tidspunkt, hvor Letbanen kører til Nørrevænget.

Rute 86 bliver indsat mellem Nehrus Allé – AUH Skejby – Lystrup fra 17. december indtil Letbanen åbner på strækningen.

Erstatningskørslen mod Odder og Grenaa fortsætter indtil Letbanen åbner.

Busguider og infostand
Vi ønsker at hjælpe vores juletravle kunder godt på vej. Derfor vil du møde busguider ved stoppestederne: Park Allé/Banegårdspladsen, Harald Jensens Plads, Viby Torv, Busgaden, Klostertorvet, Nørreport og Nordre Ringgade/Randersvej fra 13. – 19. december. Busguiderne deler rutezonekort ud og kan hjælpe dig  videre med den rigtige bus.

På Midttrafik Kundecenter vil der være en særlig infostand fra 11. – 19. december, hvor Midttrafiks køreplanlæggere giver hjælp og vejledning til de nye køreplaner.

Mød busguiderne:

  • 13. – 15. december kl. 13.00 – 17.00
  • 17. december kl. 13.00 – 17.00
  • 18. – 19. december kl. 7.00 – 11.00 og kl. 13.00 – 17.00

Besøg infostanden:

11. – 19. december kl. 14.00 – 18.00

På Midttrafik Kundecenter kan du få et print af en køreplan, hvis du ikke selv har mulighed for at printe fra midttrafik.dk.

Beskrivelse af busændringer
I store træk medfører køreplanskiftet, at der flyttes rundt på flere af bybuslinjerne på grund af Letbanen. Linjernes ruteforløb sættes sammen på nye måder. For nogle buslinjer ændres frekvensen.

Her beskrives ændringerne per buslinje i hovedtræk:

1A:
1A ændres på strækningen nord for Park Allé. Den kører nu til Vejlby Nord/Skejbyparken via Grenåvej og Tordenskjoldsgade på Trøjborg. 

1A deles i to ruteforløb ved Vejlby Centervej/Nordlandsvej. Den kører med 2-3 afgange i timen på hvert ruteforløb til henholdsvis Vejlby Nord og Skejbyparken.

På strækningen Nørreport - Lystrup erstattes linje 1A af Letbanen. Se erstatningskørsel med rute 86

2A:
2A fortsætter fra AUH Skejby til Trige på nogle afgange, så Trige nu betjenes af linje 2A i stedet for 1A.

4A:
På linje 4A afkortes halvdelen af afgangene mod Tranbjerg ved Kjærslund (ved Gunnar Clausens Vej) i stedet for at køre videre til Tranbjerg. Det betyder, at antallet af afgange til/fra Tranbjerg halveres. For de ture, der fortsætter til Tranbjerg, bliver der kun ét linjeforløb, som betjener både den østlige og den vestlige del af Tranbjerg. På Østerby Allé kører der ikke længere bus. Se erstatningskørsel med rute 81

6A:
På linje 6A i nord får halvdelen af afgangene endestation ved AUH Skejby i stedet for Risskov. Dermed bliver antallet af afgange mellem Skejby og Risskov halveret.

11:
På linje 11 vil der være færre afgange. I Stavtrup bliver der ingen endestation ved Stavtrup Nord, Søholm, men der vil være et almindeligt stop, så afgange herfra forlænges til Stavtrup Vest, Blåhøj.

12:
Linje 12 kører ad Brovej-Nordre Strandvej og via Harald Selmersvej i Risskov i stedet for den nuværende linje 20, som nedlægges.

13:
Linje 13 kører ikke længere mellem Park Allé og Vejlby Nord, hvor den erstattes af linje 1A. Linje 13 kører i stedet mellem Park Allé og Holme Parkvej i stedet for nuværende linje 16. Der vil være færre afgange.

14:
Linje 14 kører ikke længere mellem Park Allé og Skejbyparken, hvor den erstattes af linje 1A. Linje 14 kører i stedet mellem Park Allé og Tilst Vest som den nuværende linje 19, som nedlægges. Tilst får flere afgange i dagtimerne.

16:
Linje 16 til Hasle og Christiansbjerg omdannes til en lokallinje, som kører 1 gang i timen, og som også betjener Langenæs, Gl. Åby og Toveshøj. Linjen får nummer 22. Mellem Park Allé og Holme erstattes linje 16 af linje 13.

Den nye linje 16 erstatter linje 18 mellem Risskov og Lystrup Vest/Elev/Mejlby og linje 19 mellem Park Allé og Mårslet. Linje 16 kører ad Randersvej, Vorregårds Allé og Vejlby Centervej i stedet for Grenåvej.

17:
Linje 17 kører ikke længere mellem Park Allé og Langenæs, hvor den erstattes af linje 22. Linje 17 kører i stedet mellem Park Allé og Solbjerg i stedet for nuværende linje 20.

På Trøjborg kører linjen ad Dronning Margrethes Vej og Skovvejen i stedet for Tordenskjoldsgade og Kirkegårdsvej.

18:
Linje 18 kører ikke længere til Lystrup Vest/Elev/Mejlby, hvor den erstattes af linje 16. Nu kører linje 18 til Lystrup Øst og får endestation ved Majsmarken i stedet for 1A. Linje 18 kører ad Randersvej, Vejlby Ringvej i stedet for Grenåvej.

19:
Linje 19 nedlægges og erstattes af henholdsvis linje 14 mod Tilst og linje 16 mod Mårslet.

20:
Linje 20 nedlægges og erstattes af henholdsvis linje 12 på Nordre Strandvej i Risskov og linje 17 mod Solbjerg. Der kører ikke længere bus til Åkrogen.

NYE BUSLINJER:

21:
En ny linje 21 erstatter linje 35 på strækningen Stavtrup Vest, Blåhøj – Åbo med det samme antal afgange. På strækningen Åbo - Brabrand Vest (Helenelyst) kører der ikke længere bus. Her kan du i stedet benytte flextur. Du kan læse mere om flextur på midttrafik.dk

22:
En ny linje 22 forbinder Hasle, Aarhus C, Langenæs, Åbyhøj, Gl. Åby, City Vest, Gellerup og Toveshøj i en ringlinje, hvor bussen kører i begge retninger.

Linje 22 giver nye forbindelser og erstatter linje 16 mellem Park Allé og Hasle, linje 17 mellem Park Allé og Langenæs samt strækninger på linje 12 i Åbyhøj. Linjen kører 1 gang i timen i hver retning i dagtimerne på hverdage og lørdage samt nogle få timer søndag og hverdagsaftener.

23:
Linje 33 skifter nummer til linje 23.

35:
Linje 35 kører fremadrettet kun på strækningen Brabrand Vest (Helenelyst) – Langkaer Gymnasium. På strækningen Stavtrup Vest, Blåhøj – Åbo erstattes den af linje 21. På strækningen Åbo - Brabrand Vest (Helenelyst) kører der ikke længere bus. Her kan du i stedet benytte flextur. Du kan læse mere om flextur på midttrafik.dk

Busdriften bliver ændret på grund af tilpasning i forhold til Letbanen. Det er samtidig et serviceeftersyn på busomlægningerne i 2011, hvor A-busserne blev indført. Derfor vil der være justeringer på en række buslinjer, som ikke kører der, hvor Letbanen kører.

Der kommer ikke ændringer på de regionale busruter og natbybussernes køreplaner.