Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Alle dage 7.00 - 19.00)

Skriv til os eller chat med os

Aarhus bybusser - ny dato for køreplanskift

Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner 17. december 2017.

De nye buskøreplaner er tilpasset Letbanen, som Aarhus Letbane forventer kan åbne på den indre strækning Aarhus H – Aarhus Universitetshospital inden 26. november 2017. Denne dato er tidligere meldt ud som dato for bybussernes køreplanskift, men bybussernes skifte rykkes nu til den 17. december 2017, for at give Letbanen en indkøringsperiode, hvor kunderne er sikret kollektiv transport på strækningen.

Der kommer ingen ændringer i natbybussernes køreplaner.

Køreplaner
Du kan se de nye køreplaner og det nye rutezonekort allerede nu. 

Letbanens køreplan er stadig under udarbejdelse og afventer de endelige resultater fra testkørslerne, før den vil blive offentliggjort på midttrafik.dk

Har du ikke selv har mulighed for at printe køreplanen, kan du bestille et gratis print her:

Midttrafik Kundecenter, tlf. 70 210 230

Vi tager imod bestillinger nu, men starter først med udsendelse af printede køreplaner 1. november 2017. Kunder der allerede har bestilt køreplaner, vil også modtage køreplaner på det tidspunkt.

Erstatningskørsel
Busruterne 80, 81 og 82, der er indsat som erstatning på strækningen Odder – Aarhus fortsætter med at køre, indtil Letbanen er i drift mellem Odder og Aarhus. Den særlige teletaxakørsel langs strækningen forventes indtil videre at fortsætter frem til 31. januar 2018.

På strækningen mod Grenaa fortsætter erstatningskørslen med rute 83, 84 og 85 og teletaxa indtil den forventede åbning af Letbanen mellem Aarhus og Grenaa i foråret 2018.

Der indsættes en ny pendlerrute 86 mellem Lystrup og Skejby som erstatning for linje 1A fra 17. december 2017 og frem til åbningen af Letbanen mod Lystrup og Grenaa i foråret 2018.