Bus og letbane medtager færre passagerer på grund af smittefare

Se informationsside om Coronavirus/covid-19


Fra onsdag morgen 11. marts 2020 skal du være opmærksom på, at busserne kun medtager kunder, hvis der er siddepladser i bussen. Når alle siddepladser er optaget, lukker dørene, og bussen vil køre forbi de efterfølgende stoppesteder ind til der er ledige siddepladser.

Chaufførerne har fået påbud om at afvise passagerer over den fastsatte grænse. Vi opfordrer til, at alle følger chaufførens anvisninger.

Det er ikke muligt at indsætte ekstra busser eller letbanetog, da alt mandskab og materiel er i brug i myldretiden.

I Letbanen opfordrer vi til, at du tager det næste tog med ledige siddepladser, hvis alle siddepladser er optaget i det letbanetog, der ankommer på perronen.

På grund af force majeure er rejsegarantien suspenderet fra midnat.

Midttrafiks almindelige regler for refusion af billetter og kort gælder. Læs mere om regler for refusion

Hvis du vil undgå at bruge kontanter, kan du bruge Midttrafik app eller rejsekort.

Vis hensyn og pas godt på hinanden. 

Særlig information til skoler og institutioner om grupperejser 

Myndighedernes anbefalinger

  • Vis hensyn til hinanden
  • Hold afstand
  • Rejs uden for myldretid, hvis det er muligt
  • Er du syg eller formoder at være smittet, skal du ikke rejse med bus, tog eller letbane

Læs mere om myndighedernes anbefalinger