7. januar 2019

Bybusser i Viborg: Giv os din mening om nye køreplaner

Til køreplanskiftet juni 2019 sker der ændringer på hele bybusnettet i Viborg. Ændringerne sker, fordi anlægsarbejdet omkring Banebyen, Banevejen og den nye indgang til Regionshospitalet er afsluttet, og fordi Viborg Kommune ønsker, at udvidelsen i betjeningen af nye byområder holdes indenfor nuværende økonomiske rammer.

Midttrafik har sammen med Viborg Kommune udarbejdet forslag til nye køreplaner. Forslaget til køreplaner kommer i offentlig høring, hvor du får mulighed for at kommentere køreplanerne, inden de endelig besluttes.

Deltag her på midttrafik.dk

Du kan i perioden 7. - 20. januar 2019 se forslag til nye køreplaner og indsende dine kommentarer under den enkelte køreplan.

Find din køreplan her

Nedenfor er en kort beskrivelse af ændringerne:

Linje 1:
For at betjene Midtbyens Gymnasium og Viborg Rutebilstation fra Middagshøjvej kører linje 1 gennem Banebyen og via Indre Ringvej og Skottenborg i stedet for Gl. Århusvej og Skt. Jørgens Vej. Derudover bliver ruteforløbet ændret i Liseborg, så linje 1 og linje 2 kommer til at betjene Storcentret ens.

Linje 2:
Ruteforløbet ensrettes i Houlkær, så alle afgange kører via Skaldehøjvej på vej til Houlkær og via Fristruphøjvej på vej mod Trappetorvet. Ved Viborg Rutebilstation kører linjen via Banegårds Alle i stedet for Vesterbrogade, så Midtbyens Gymnasium bliver betjent. I Liseborg køres via Møgelparken og Liseborg Bakke på afgange i hverdagene. I weekender og ferie kører linjen kun til Storcentret. Herudover ændres antallet af afgange i hverdagene, så der køres hvert 20. minut i stedet for hvert kvarter.

Linje 3:
Ved Viborg Rutebilstation kører linjen via Banegårds Alle i stedet for Vesterbrogade. Fremover vil der ikke være kørsel efter kl. 20.00.

Linje 4:
Linjen vil ikke længere betjene Danmarksvej. Retur fra Overlund køres via Randersvej i stedet for Hamlen. Ved Viborg Rutebilstation kører linjen via Banevejen og Ll. Skt. Mikkels Gade for at betjene Regionhospitalet. Fremover vil der ikke være kørsel efter kl. 20.00.

Linje 5:
Der oprettes en ny linje 5, der kører Trappetorvet via Vesterbrogade ud til Indre Ringvej. Derfra køres via Marsk Stigs Vej gennem Banebyen og ud til Gl. Århusvej, så linjen fortsætter gennem det nye boligområde i Arnbjerg og videre via Vinkelvej til Bruunshåb.

S1 og S2:
Servicelinjerne S1 og S2 nedlægges.

Ændringer på lokalruter i Viborg: 
På rute 766 og 771 erstattes kørsel på skolefridage med Flexbus. 

På rute 770 erstattes lørdagskørsel med Flexbus.

Læs mere om Flexbus