3. maj 2019

Djursland: Trafikplan 2020 i høring

Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Midttrafik har sammen med Region Midtjylland lavet en kollektiv trafikplan for områdets samlede kollektive trafiknet. Målet er at styrke hovedforbindelserne mod Randers og Aarhus samt binde Djursland bedre sammen. Trafikplanen udpeger et hovednet med prioriterede ruter og mange busafgange, og indeholder forslag til nye linjeføringer på regionalruter, lokalruter og uddannelsesruter.

Flexbus bliver introduceret som en del af trafikplanen, og så skal Flextur sikre større fleksibilitet i oplandet og mulighed for at rejse i ydertidspunkterne.

Hvad mener du?

Den nye trafikplan er i offentlig høring fra 3. maj til 7. juni 2019.

Se og kommenter forslag til dine fremtidige busforbindelser