Ekstraordinær høring

Enkelte af Midttrafiks udkast til nye køreplaner har været under udarbejdelse og beslutningsprocessen har taget længere tid end forventet. Derfor afholder vi en ekstraordinær høring på enkelte ruter i perioden fra 17. februar til og med 1. marts 2020.

Se høringskøreplaner og indsend dit høringssvar her

Høringen omfatter ruterne:

 • Rute 62 Viborg - Ørum - Randers
 • Rute 113 Aarhus - Galten - Silkeborg
 • Rute 760 Aalestrup - Møldrup - Viborg
 • Rute 928X Holstebro - Viborg - Randers
 • Rute 960X Silkeborg - Viborg - Aalborg

Når høringsprocessen er overstået indsamler Midttrafik alle høringssvar og vurderer mulighederne for justeringer. Kommuner og Region Midtjylland modtager Midttrafiks sagsbehandling på de pågældende ruter og tager herefter den endelige beslutning om ændringerne.

Du kan under den enkelte rute finde en beskrivelse af ændringer og en høringskøreplan. Her kan du afgive dit høringssvar i formularen. Hvis 600 tegn ikke er nok, kan du i stedet sende en e-mail til hoering@midttrafik.dk eller som postbrev til Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg. Mærk kuverten "Høring".  


Rute 113 Aarhus - Galten - Silkeborg
Kunder og chauffører på rute 113 oplever i dag store forsinkelser på rute 113 på grund af øget trafik i både Silkeborg og Aarhus. For at sikre en mere stabil drift, har Midttrafik indarbejdet mere køretid på afgangene, så der kan opleves mere rettidige busser.

Den forøgede rejsetid betyder, at det ikke er muligt at fastholde det nuværende betjeningsomfang indenfor de nuværende ressourcemæssige rammer, og derfor reduceres antallet af afgange, hvor der er færrest kunder. Det betyder, at betjeningen på hverdage mellem Låsby og Silkeborg reduceres, så der primært vil være timesdrift med nye afgangstider fra Silkeborg.

Kunder på Aarhusvej i Silkeborg kan (også) benytte andre alternativer med rute 112, rute 223, rute 913X, 952X samt bybus linje 1.

Kunder til/fra Silkeborg i Mollerup, Linå og Hårup henvises til alternative afgangstider ved den reducerede drift. Her er der gennemsnitligt ca. 2,7 kunder pr. tur, som vil blive berørt. Til/fra Skanderborg Kommune er der gennemsnitligt ca. 6 kunder pr. tur, som vil blive berørt.

Rute 960X Silkeborg - Viborg - Aalborg og rute 760 Aalestrup - Møldrup - Viborg
Strækningen mellem Viborg  og Aalborg over bl.a. Møldrup og Aalestrup er udbygget med flere afgange på rute 960X, som samtidig har fået et ekstra stop i Møldrup, som har været meget efterspurgt af borgere i byen. Rute 960X udvides med følgende afgange på strækningen

Viborg - Aalborg:

 • Tur kl. 12.10 fra Viborg-Aalborg på alle hverdage
 • Tur kl. 14.10 fra Aalborg-Viborg på alle hverdage
 • Tur kl. 8.30 fra Viborg-Aalborg i weekenden
 • Tur kl. 10.10 fra Aalborg-Viborg i weekenden
 • Tur kl. 12.38 fra Viborg-Aalborg i weekenden
 • Tur kl. 14.20 fra Aalborg-Viborg i weekenden

Ruten udvides med to nye stoppesteder - et i Hvam Stationsby og et ekstra i Møldrup (Himmerlandsstien/Søndergade)

Da enkelte af de eksisterende afgange på rute 760  (Aalestrup - Møldrup - Viborg) benyttes til udvidelsen af kørslen til/fra Aalborg flyttes to afgange på rute 760 til kørsel på rute 960X.

Det drejer sig om:

 • Tur kl. 13.55 fra Viborg flyttes til rute 960X kl. 12.10. Som alternativ afgang til kl. 13.55 henvises kunder til afgang kl. 13.50 på 960X.
 • Tur kl. 14.44 fra Aalestrup flyttes til 960X kl. 14.57.

Rute 62 Viborg - Ørum - Randers og rute 928X Holstebro - Viborg - Randers
Betjeningen af AU Foulum udvides på regionalrute 62, men reduceres på X-busrute 928X, som til gengæld udvides til at betjene Øster Bjerregrav, Sønderbæk og Læsten i forbindelse med Trafikplan Randers. Herudover ændres stopmønsteret på rute 928X på sidste afgang fra Viborg om søndagen, som ønsket fra flere kunder

Rute 62 Viborg - Ørum - Randers
Ekstra afgange via AU Foulum:

 • 17.03 fra Viborg på hverdage
 • 7.37 og kl. 18:15 fra Randers på hverdage
 • 18.00 fra Viborg på lørdage
 • 19.20 fra Randers på lørdage

Rute 928X Holstebro - Viborg - Randers
Ruten betjener ikke længere AU Foulum på afgangene kl. 13.20 og 14.55 fra Viborg på skolefridage samt kl. 16.17 fra Holstebro på hverdage. Kunder henvises til rute 62 eller rute 750.

Ruten betjener ikke længere stoppet ved Randers Regnskov/Torvebryggen. Kunder henvises til stoppestederne ved enten Randers Busterminal eller Randers St./Viborgvej.

Ruten udvides til at betjene Læsten og Øster Bjerregrav på afgangen kl. 18:38 fra Holstebro på hverdage og afgangene fra Holstebro kl. 16.40 og kl. 19.40 på søndage samt afgangen kl. 16.50 fra Randers på søndage.

Derudover betjenes Læsten også på afgangen kl. 17.15 fra Randers på hverdage.