Færre busafgange fra 30. marts

Fra 30. marts kører Midttrafiks busser som var det skoleferie med færre afgange:

Alle regionale ruter
Regionalruterne følger kørsel på ikke-skoledage, det vil sige at ture med "S"-note udgår. Eventuelle ture med ”B” note køres i stedet for.

Bybusser
Bybuskørslen overgår til at følge ferieplanen. Det gælder kørslen i bybuskommunerne Viborg, Skive, Holstebro, Herning, Silkeborg, Randers, Horsens og Aarhus.

Lokale ruter
Større lokale ruter med både skoledags- og ikke-skoledagskørsel overgår til at følge skolefridagskørsel:

  • Silkeborg Kommune: Rute 31, 32 og 313 køres efter skolefridagskøreplan
  • Holstebro Kommune: Rute 252/270 og rute 23 køres efter skolefridagskøreplan
  • Skive Kommune: Rute 41 indstilles midlertidig (uddannelsesrute) og rute 412 køres efter skolefridagskøreplan
  • Struer Kommune: Rute 335 og 342 køres efter skolefridagskøreplan
  • Herning Kommune: Rute 150 følger kørslen på ikke-skoledage, det vil sige ture med ”A” note udgår

Du kan få et samlet overblik over alle ændringer på den særlige infoside omkring kørselsændringer på grund af Coronavirus/Covid-19 eller se de berørte køreplaner i form af en ”Corona-nødplan”.

For de regionale ruter er ”S” note ture som udgår markeret med gult, mens ”B” note ture, der køres i stedet for, er markeret med grønt. I bybusbyerne, hvor der er ferieplan, er denne uploadet som en ”Corona-køreplan”.

Rejseplanen og Midttrafik live vil være opdaterede med de nye køreplaner fra 26. marts.

De nye køreplaner vil fremgå på de eksisterende køreplantavler, undtagen i Aarhus, hvor Midttrafik henviser til Midttrafik live eller Rejseplanen.

Baggrund

Kollektiv trafik spiller en væsentlig samfundsmæssig rolle. Midttrafik skal sikre, at der fortsat er busforbindelser til de borgere, der skal på arbejde, på indkøb, til læge m.m. Regeringens tiltag med nedlukning af skoler og uddannelsessteder, restauranter, storcentre m.m, samt hjemsendelse af medarbejdere til hjemmearbejde har resulteret i en nedgang i passagertallet på 70-80 % og tomme busser.

Dertil kommer risikoen for chaufførmangel. Busselskaberne kan få problemer med at opretholde stabil fuld drift på grund af sygemeldinger fra chaufførerne. Når vi reducerer kørslen, giver det os bedre muligheder for at opretholde stabil drift frem for en række uplanlagte aflysninger, der vil være til stor gene for vores kunder.

Midttrafik vurderer, at det er muligt at opretholde servicen, overholde afstandskrav mellem kunderne og skabe stabil drift med færre busafgange.