Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Alle dage 7.00 - 19.00)

Skriv til os eller chat med os

Farvel til de trykte køreplaner

26. juni 2016 er der køreplanskift for Midttrafiks busser. Samtidig med køreplanskiftet er det slut med de trykte køreplaner. Kunderne skal i stedet finde køreplanerne på nettet eller mobilen.

De nye køreplaner er digitale
Midttrafiks bestyrelse besluttede oktober 2015, at der fra dette køreplanskift ikke længere skal laves trykte køreplaner. De trykte køreplaner viser kun planlagt tid, de opdateres sjældent og efterspørgslen efter de trykte køreplaner er faldet de seneste år.

Midttrafik ønsker at kunderne altid har aktuelle og opdaterede informationer om køreplaner og bustider. Det kan kun lade sig gøre med de digitale køreplaner, der løbende kan justeres og tilpasses.

Efterspørgslen efter digitale køreplaner på midttrafik.dk er steget de seneste år, så mange af kunderne bruger i forvejen de digitale løsninger.

Herudover følger Midttrafik overgangen til digitale platforme, som er sket på alle andre af kommunernes serviceydelser.

Midttrafik er sammen med Sydtrafik det sidste trafikselskab, som stopper med at trykke køreplaner. Movia og Nordjyllands Trafikselskab har udfaset deres trykte køreplaner over de sidste 5 år. 

Erstatning for trykte køreplaner
Det er vigtigt, at kunderne fortsat kan få god information om, hvornår bussen kører. I dag er der mulighed for at se bustider og printe køreplaner på midttrafik.dk og rejseplanen.dk. Herudover kan kunderne se afgangstider ved stoppestederne.

Hvis kunden ikke selv har mulighed for at se eller printe køreplanen, kan de bestille et gratis print af deres 3-5 mest foretrukne buslinjer hos: 

Midttrafik Kundecenter på telefon 70 210 230

Midttrafik har allerede været i dialog med Ældre Sagen og underafdelinger i Det Centrale Handicapråd, så deres medlemmer er orienteret. Vi har tilbudt at afholde temamøder/informationsmøder for deres medlemmer.

Til efteråret lancerer Midttrafik en realtidsløsning, hvor kunderne på deres mobiltelefon kan se, hvor bussen er. Derudover er der en forbedret mobilversion af midttrafik.dk på vej.

Tjek køreplanen på midttrafik.dk
De nye køreplaner ligger klar allerede nu på midttrafik.dk

Færre udgifter og forbedring af digitale løsninger
De årlige omkostninger til trykte køreplaner er ca. 2 mio. kr. Der vil være en årlig udgift til udvikling og drift af de digitale løsninger samt tilbuddet om at printe og sende køreplaner til de kunder, som har behov for det. Midttrafik forventer en årlig besparelse på ca. 1,7 mio. kr. ved overgangen til digitale køreplaner.

Fakta

  • 98 % af den voksne danske befolkning har en mobiltelefon
  • 77 % af den voksne danske befolkning har en smartphone
  • Af de 23 % uden smartphone er mange selvhjulpne mht. print, hjælp fra andre mv.
  • Resten af de 23 % kan ringe til Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230 og få information eller få et print af køreplanen tilsendt gratis
  • 94 % af de danske husstande har adgang til PC
  • 93 % af de danske husstande har adgang til internet