Flere rejser med Letbanen

De seneste passagertællinger for Letbanen viser en væsentlig stigning i passagertallet i forhold til 2. kvartal. Det viser den opgørelse, som Midttrafik har foretaget for 3. kvartal

Siden sommerferien har cirka 100.000 passagerer rejst med Letbanen om ugen i gennemsnit. På en hverdag i efteråret rejser der cirka 18.000 passagerer på den samlede strækning. Det samlede passagertal for 3. kvartal inklusive skolernes sommerferie er opgjort til cirka 1,2 mio. passagerer.

Fordeling af passagertallet på de forskellige strækninger på et hverdagsdøgn i efteråret (opdateret 4. december 2019):

L1 mod Grenaa: cirka 3.700 passagerer. Til sammenligning blev der talt 4.000 passagerer i 2. halvår 2016 (Desirotog)

L2 mod Odder og indre strækning Aarhus H - Lystrup L2: cirka 14.700 passagerer, heraf cirka 4.100 passagerer på Odderstrækningen. Til sammenligning blev der talt cirka 3.500 passagerer i 3. kvartal 2015 (Desirotog)

Passagertallet er opgjort på baggrund af automatiske tællinger, en manuel hverdagstælling og rejsekortdata.

”Når vi ser tilbage på de problemer, der har været med Letbanen i 2019, er vi godt tilfredse med, at så mange kunder alligevel rejser med Letbanen. Det var forventet, at vi ikke ville nå de tidligere prognoser på 9 mio. årlige rejser, på grund af ændringer i forudsætningerne for prognosen. Fx er byudviklingen i Lisbjerg, Nye og Skejby ikke realiseret endnu, fortæller Ole Sørensen, planchef ved Midttrafik.

Midttrafik kan på baggrund af tællingerne i 2. og 3. kvartal konstatere, at andelen af rejsekortrejser på Letbanen ligger væsentligt over andelen i den sammenlignelige bustrafik. Det betyder, at passagertallet for 1. kvartal med stor sandsynlighed har været overvurderet.

Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata:

 

Passagertallet i juli måned ligger naturligt lavt på grund af sommerferie, mens passagertallet topper i september måned.

Rejsekortdataene viser, at passagertallet for oktober (4. kvartal) er lavere på grund af efterårsferien og driftsforstyrrelser i begyndelsen og i slutningen af måneden.