Folketingets pendlerkompensation

Folketinget kompenserer for prisstigninger efter Takst Vest
Med reformen Takst Vest, som trådte i kraft den 18. marts 2018, er det blevet nemmere at finde billigste kort eller billet til rejser med bus og tog i Jylland og på Fyn. Mange har i den forbindelse oplevet lavere priser på deres rejse, mens enkelte har oplevet en prisstigning.

Folketinget har nu bevilget en pulje penge til at kompensere pendlere, der fik prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i forbindelse med Takst Vest.

Baggrund
Trafikselskaberne i Jylland og på Fyn har ensrettet priser og billetter vest for Storebælt og gjort hele pris- og billetsystemet mere enkelt. Det betyder, at man som rejsende skal forholde sig til færre zonesystemer og rabattyper, og at priserne er blevet mere forståelige. Rejsekort er som udgangspunkt altid billigst, medmindre man rejser dagligt på samme strækning, så er et pendlerkort billigere.

Som konsekvens af takstreformen fik en lille del af pendlerne på pendlerkort prisstigninger på over 5 pct.

Om Folketingets pendlerkompensation

  • Folketinget har afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt, der skal kompensere pendlere, der fik over 5 pct. stigning på deres pendlerkort i forbindelse med Takst Vest
  • Udbetaling af kompensation starter fra 1. januar 2019. Der bliver ikke betalt bagud
  • Kompensation udbetales kun til de pendlere, der har fået en prisstigning på over 5 pct. Kompensationen dækker den del, der går ud over de 5 pct.
  • For at undgå at pengene bruges på administration, er det besluttet, at kompensationen skal gennemføres så automatiseret som muligt. Det betyder, at kompensationen udelukkende udbetales til pendlere, der benytter pendlerkort på rejsekort
  • Folketingets pendlerkompensation er en særskilt, statslig kompensation og dermed ikke en del af takstsystemet for den kollektive trafik
  • Pendlerkompensationen løber frem til 31. december 2022, eller indtil midlerne er opbrugt

 Tjek om du er berettiget til kompensation

Hvad skal du gøre, hvis du er berettiget til og ønsker kompensation?
Hvad du skal gøre afhænger af, hvilket pendlerkort du benytter i dag.

Udbetalingen af kompensation er en automatiseret proces tilknyttet rejsekortsystemet. Som kompensationsberettiget pendler kan du derfor kun få udbetalt kompensation, hvis du benytter pendlerkort på rejsekort eller rejsekort med pendler kombi.

Udbetaling af kompensation sker automatisk til din NemKonto, når beløbet er på 500 kr. eller derover. Dog vil der højst gå seks måneder mellem udbetalingerne (uanset beløbets størrelse). Dvs. hvis du f.eks. skal have udbetalt 350 kr. i kompensation, får du udbetalt de 350 kr. efter seks måneder.

Hvis du benytter følgende i dag:
Skal du gøre sådan her:
Pendlerkort på app eller pap
Skift til pendlerkort på rejsekort eller rejsekort med pendler kombi for at få udbetalt kompensation. Du kan få del i kompensationen fra den dag, dit pendlerkort på rejsekort eller dit rejsekort med pendler kombi gælder fra. Dog tidligst 1. januar 2019.
Pendlerkort på rejsekort eller rejsekort med pendler kombi
Du skal ikke gøre noget. Rejsekort udregner automatisk den kompensation, du kan være berettiget til. Kompensationen udbetales automatisk til din NemKonto.