Giv os din mening om nye køreplaner

Midttrafik præsenterer forslag til nye køreplaner for 2018/2019 i en offentlig høring, der løber fra 8. januar til og med 21. januar 2018 på midttrafik.dk

Høringen handler om større ændringer i køreplaner fx nedlæggelse af ruter eller omlægning af ruter. Høringen giver dig mulighed for at se og kommentere de nye køreplaner, så du kan se, om ændringerne får konsekvenser for dine daglige rejser.

Dine input bruges til to formål.  De indgår i kommunernes og regionens politiske behandling af forslag til køreplaner. Herudover bruger Midttrafik input til at rette uhensigtsmæssigheder fx mistede muligheder for at skifte til en anden bus eller tog eller for sen ankomst til en skoles ringetid.

Midttrafik inddrager alle kommentarer til ændringsforslagene, der kommer ind i høringsperioden, i udformningen af de endelige køreplaner.

Hvis der er større ændringer på en rute, vil det være muligt at se forslaget her på midttrafik.dk og kommentere på ændringen. Sker der ikke større ændringer, vil den nuværende køreplan fortsætte, og ruten er ikke i høring. Der kan dog komme mindre ændringer af køretider, selvom ruten ikke er i høring.

Sådan gør du:

  • Se de køreplaner, der er i høring
  • Er din køreplan i høring, vil der være forslag til den nye køreplan og en beskrivelse af ændringer på ruten
  • Læs alle detaljer, udfyld høringsformularen og send dine kommentarer senest 21. januar 2018

Alle kan kommentere på forslagene til de nye køreplaner, som træder i kraft i sommeren 2018. Deltag i høringen fra 8. januar til og med 21. januar 2018. 

De endelige køreplaner kan ses på midttrafik.dk og Rejseplanen i løbet af maj 2018.


Udvalgte større ændringer i 2018, delt op på områder:

Midttrafik Øst:

352 Ryomgård - Glesborg - Bønnerup - Grenaa:
På strækningen mellem Grenaa og Bønnerup erstattes enkelte afgange med tilbud om Flexbus. En Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider. I weekender vil der være tilbud om Flexbus mellem Grenaa og Bønnerup på alle manglende forbindelser på strækningen. Det betyder, at der på alle weekendafgange mellem Ryomgård og Bønnerup er mulighed for forbindelse til Grenaa med Flexbus.

212 Randers - Auning - Ryomgård - Kolind - Ebeltoft:
På strækningen mellem Ebeltoft og Ryomgård erstattes enkelte afgange med tilbud om Flexbus. En Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider. Der indsættes på hverdage tilbud om Flexbus mellem Ebeltoft og Ryomgård på alle manglende forbindelser på strækningen. Det betyder, at der på alle hverdagsafgange mellem Randers og Ryomgård er mulighed for forbindelse til Ebeltoft med Flexbus.

Midttrafik Syd:

Lokalruter i Odder:
På lokalruterne i Odder (rute 1002 til 1008) laves der ændringer i forhold til skolernes ringetider og de skoledistrikter, der blev indført sidste år. Ændringerne er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne i Odder Kommune, Odder Kommune samt ønsker som Midttrafik har modtaget i løbet af 2017. Fx vil rute 1004 betjene Odder St. om eftermiddagen, så der bliver bedre forbindelse mellem Odder C og oplandet omkring Saksild. 

Midttrafik Midt:

Rute 53 Viborg - Karup - Kølvrå – Herning:
Rute 53 betjener mange skoler på strækningen mellem Herning og Viborg, og der skal tages hensyn til uddannelsessøgende og pendlere i både Viborg og Herning. Tidligere har det ikke været muligt at få ruten tilpasset alle folkeskoler langs ruten samt ungdomsuddannelser i både Herning og Viborg. Det har betydet, at enkelte skoler langs ruten har haft meget lange ventetider inden eller efter skoletid. Med de nye ændringer er ruten tilrettelagt, så den bedst muligt er tilpasset ringetider på alle folkeskoler og på ungdomsuddannelserne i både Herning og Viborg. Derudover er enkelte aftenafgange ændret lidt for at opnå forbindelse fra Flyvestation Karup til Sjælland via tog fra Herning om aftenen.

Rute 59 Aalestrup - Møldrup - Viborg og 960X Aalborg - Viborg - Silkeborg:
Rute 59 og 960X får ændret enkelte afgange for at give en mere jævn betjening af Møldrup samt bedre tilpasning til ringetider på Møldrup Skole.

Rute 62 Viborg - Ørum - Randers og 928X Holstebro - Viborg - Randers:
I samarbejde med pendlerne til AU Foulum har Midttrafik tilrettelagt hvilke afgange på rute 62 og 928X, der skal betjene AU Foulum. Herudover er enkelte afgangstider blevet ændret, så der kan opnås forbindelse til toget i Randers. Det betyder, at rejsetiden mellem Aarhus og AU Foulum nedbringes både om morgenen og eftermiddagen. Derudover er der lavet en generel tilpasning, så der bliver en forholdsvis ensartet betjening af AU Foulum på både skole- og skolefridage.

Rute 443 Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive:
Rute 443 og rute 444 er modsatrettede ringruter, som kører fra Skive til Balling og Rødding. Det foreslås, at kørslen på rute 443 nedlægges i weekender, om aftenen og på skolefridage. Da der er tale om to modsatrettede ringruter, kan kunder komme til/fra Skive med rute 444 som alternativ til rute 443.

Ændringer på lokal- og regionalruter i Silkeborg-området:
På baggrund af henvendelser fra ungdomsuddannelserne i Silkeborg har Midttrafik sammen med Silkeborg Kommune set på lokal- og regionalruterne med det formål, at undersøge om forbindelser til/fra ungdomsuddannelser i Silkeborg kan forbedres.

Forslagene til nye køreplaner sikrer en hurtigere rejse for eleverne fra flere lokalområder, der i højere grad er koordineret med ringetider på ungdomsuddannelserne i Silkeborg Kommune. Forslagene kommer også pendlere til gode og i flere tilfælde også folkeskoleelever.

Lokalruterne i Skægkær/Kragelund/Lemming:
Ruterne tilrettelægges, så elever til ungdomsuddannelser fra Frederiksdal, Kragelund og Øster Bording får kortere rejsetid, og afgange der er bedre tilpasset ringetiderne. Elever fra Frederiksdal får desuden et busskifte mindre. Der indsættes en ny afgang til Lemming/Nisset om eftermiddagen og én afgang ændres for at sikre en god forbindelse fra Silkeborg.

Rute 801 Kjellerup - Vium - Hvam:
Rute 801 udvides med én morgenafgang med forbindelse med rute 60 mod Silkeborg.

Rute 804 Kjellerup – Sjørslev - Demstrup:
Rute 804 udvides på én morgenafgang til at betjene Aunsbjerg og Duelund.

Rute 73 Randers – Bjerringbro - Silkeborg:
Rute 73 får ændring af tider og ruteføring via Oslovej på to ture om morgenen og yderligere én tur om eftermiddagen. Det forbedrer også forholdene for folkeskoleelever fra Grauballe til Dybkærskolen.

Rute 60 Viborg – Kjellerup - Silkeborg:
Det foreslås, at rute 60 til Silkeborg Gymnasium fra Kjellerup kl. 7.04 rykkes til at køre 20 minutter senere, så den tilpasses ringetider. Det foreslås også, at afgange fra Viborg mod Silkeborg kl. 8.30 kører via Oslovej i Silkeborg.

Rute 215 Vejle - Nørre Snede - Silkeborg:
For rute 215 foreslås, at afgangen fra Vejle mod Silkeborg kl. 6.16 rykkes til at køre 10 minutter tidligere. På strækningen Bryrup til Silkeborg indsættes ekstra afgange morgen og eftermiddag, der er tilpasset ringetider på ungdomsuddannelserne i Silkeborg. Ruten udvides til at betjene Hjøllund på én morgenafgang og én eftermiddagsafgang.