Gratis kørsel med skolebusruterne i Horsens Kommune fra 3. november 2018

Byrådet i Horsens har besluttet, at det skal være gratis for alle at bruge skolebusruterne i Horsens Kommune fra 3. november 2018.

Den gratis skolebuskørsel gælder udelukkende skolebusruterne, og ikke hvor skoleelever benytter lokalruter eller regionale ruter til og fra skole.

Skolerne udsteder fortsat skolekort til de kørselsberettigede skoleelever, uanset om de benytter skolebusruter, lokalruter eller regionale ruter.

Ordningen medfører ikke ændringer i forhold til visitering af skoleelever til skolebuskørsel. Den eneste undtagelse er bestemmelsen om betaling for ikke visiterede elever, der ændres for skolebusruterne. Læs mere på kommunens hjemmeside

De skolekort, der udstedt for skoleåret 2018/2019, vil forsat være gældende.