Holstebro bybusser får nye køreplaner 8. januar 2018

Fra 8. januar 2018 kører bybusserne i Holstebro efter nye køreplaner. Både ruter og tider er ændret på de fleste linjer, som giver et bedre sammenhæng i bybusnettet.

Tidligere opstart om morgenen
De fleste bybuslinjer har fået tidligere opstart, hvilket vil give pendlere bedre mulighed for at benytte en bybus til job eller opnå forbindelse med de tidlige morgentog ud af Holstebro.

Sammenhæng i bybusnettet
Der er skabt bedre sammenhæng mellem bybuslinjerne på Holstebro Trafikterminal, så det mindst en gang i timen er muligt at benytte bybus fra den ene ende af byen til den anden, dog med busskift på Holstebro Trafikterminal.

Samme rute
Bybuslinjerne har samme rute både ud ad byen og ind i byen.

Kørsel i ferier
Perioden med kørsel efter ferieplan er udvidet, så busserne kører med færre afgange. 5 uger i skolernes sommerferie 2018, efterårsferien (uge 42), hverdage mellem jul og nytår, vinterferien (uge 7), påskeferie (mandag, tirsdag og onsdag op til påske) og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Normal køreplan 2018
8/1-9/2, 19/2-23/3, 3/4-9/5, 14/5-29/6, 6/8-12/10 og 22/10-21/12.

Ferieplan 2018
12/2-16/2, 26/3-28/3, 11/5, 2/7-3/8, 15/10-19/10 og 27/12-28/12.

Midttrafik har spurgt kunderne
Køreplanerne var i offentlig høring i perioden 7. – 20. august 2017. Her fik kunderne mulighed for at komme med deres bemærkninger. Kundernes bemærkninger er blevet vurderet af Midttrafik og har efterfølgende været forelagt Teknisk Udvalg i Holstebro Kommune til endelig beslutning. Både de endelige køreplaner, sagsbehandlingen af høringssvarene kan ses på midttrafik.dk

Midttrafik har sammen med Arriva Danmark og Holstebro Kommune udarbejdet de nye køreplaner. Se de nye køreplaner

Det er også muligt at få tilsendt print af køreplanen for de enkelte linjer, hvis du ikke mulighed for at printe. Et gratis print kan bestilles hos Midttrafik Kundecenter på 70 210 230.


Ændringer på ruter

Ny citylinje - der kommer en ny Citybuslinje, som kører fra Holstebro Trafikterminal til Enghavevej, Sønder Brogade, Slotsgade og Nørreport.

Linje 1 Thorsvej og Døesvej
Reduceres fra at køre fire gange i timen til tre gange i timen. Om morgenen bliver der en ekstra afgang. Linje 10 mellem Holstebro Trafikterminal og Døesvej er morgen og eftermiddag et supplement til linje 1, og er blevet tilpasset kundernes behov.

Linje 2 Frøjk Møllevej og
Linje 3 Niels Kjeldsens Vej og Sønder Alle
De to linjer lægges sammen til en ny linje 2, som kører Frøjk Møllevej, Vesterbrogade og Sønderparken. Rute 252 Holstebro-Idom og 270 Holstebro-Ulfborg/Thorsminde vil frem over køre til og fra Hostebro Kaserne.

Linje 4 Mejrup
Linje 4 deles op i to linjer, linje 4 Mejrup via Viborgvej og linje 8 Mejrup via Lægårdvej og Højdevej. Både linje 4 og 8 kører en gang i timen, som til sammen giver Mejrup to busser i timen.

For flere busser mellem Holstebro og Mejrup via Viborgvej kan henvises til regional rute 28 Holstebro-Haderup-Viborg.

Linje 5 Særkærparken og Idrætscenter Vest
Kun tilpasning af tiderne.

Linje 6 Mejdal og 6P Mejdal, Tvis og Halgård
De to bybuslinjer er ændret til linje 6A Mejdal via Enghavevej og Herningvej samt linje 6B Mejdal, Tvis og Halgård, der også kører via Enghavevej og Herningvej i Holstebro.

Begge linjer har en afgang i timen, linje 6B har et ophold sidst på formiddagen. Om eftermiddagen ændres linje 6B, så linjens rute ændres til Holstebro Trafikterminal, Halgård, Tvis og Mejdal. Herved opnås en mere direkte kørsel mellem Tvis og Mejdal om eftermiddagen, hvilket er en forbedring for medarbejdere på Actona, som bor i Mejdal. De skal ikke længere med bussen omkring Holstebro for at komme hjem fra arbejde.

På grund af myldretidstrafik er der to afgange om eftermiddagen, der ikke kører ind i Halgaard. I stedet for stopper bussen ved stoppestedet på Herningvej.

Linje 7 Ellebæk via Nørre Boulevard
For at opnå sammenhæng med det øvrige bybusnet er linje 7 afkortet, så bussen ikke længere kører til Choppinsvej, Offenbachsvej, Webersvej og Wagnersvej. Bussen kører ad Beethovensvej direkte ud på Ellebækvej.

Der bliver etableret nye stoppesteder og flyttet stoppesteder for at afkorte afstanden til stoppestederne for de kunder, som bor i det område, hvor bussen ikke kører.

Reduceres fra at køre tre gange i timen til 2 gange i timen.

Linje 8 Rolf Krakesvej, Lægårdvej og Hornshøjparken
Linje 8 forlænges til Mejrup, hvor der til/fra Mejrup køres ad Lægårdvej. For flere forbindelser henvises til rute 283 Holstebro-Hvam - Mejeriby-Borbjerg. Rute 283 bliver også ændret for at linje 8 og 283 kører mere jævnt mellem Holstebro trafikterminal og Hornshøj. De to linjer skaber til sammen halvtimesdrift i myldretid.

Linje 9 Stationsvej og Nyholmvej
Øges fra at køre 2 gange i timen til 3 gange i timen.