Høring - Nye køreplaner for Struer bybus

Struer bybus får nye køreplaner 6. november 2017.

Struer Kommune har besluttet, at foretage ændringer i bybussen I Struer.  Derfor har kommunen bedt Midttrafik om at gennemføre et ekstra køreplanskift på bybusserne 6. november 2017. Midttrafik har sammen med Struer Kommune udarbejdet forslag til nye køreplaner.

Som altid vil vi gerne høre din mening til vores forslag til nye køreplaner. Derfor afholder vi høring her på:

midttrafik.dk i perioden 11. – 24. september 2017, hvor du har mulighed for at kommentere på ændringerne. 

I høringsperioden (11 - 24. september) finder du både oplægget til de nye køreplaner og linket til at kommentere under den enkelte køreplan.