12. august 2020

Landsdækkende krav om mundbind i kollektiv trafik

Gælder fra 22. august 2020

Regeringen har udvidet kravet om brug af mundbind, så det fra 22. august gælder i al kollektiv trafik i hele Danmark  

Læs mere på vores informationsside om Coronavirus/Covid-19

Se de nye rejseregler her

Krav om mundbind i Flextrafik i hele Region Midtjylland

Gælder til og med 21. august 2020

Præhospitalet, Region Midtjylland, har besluttet, at både kunder og chauffører fra i morgen torsdag den 13. august skal bære mundbind, gældende for alle kørselsordninger i Flextrafik, herunder blandt andet patientbefordring, handicapkørsel, kommunalt visiteret kørsel m.fl. Det sker blandt andet fordi, Flextrafik varetager kørsel for borgere i risikogruppen.

I denne uge trådte krav om mundbind i kraft i den kollektive trafik i Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens Kommune. Nu udvides kravet torsdag af Præhospitalet, Region Midtjylland, til at omfatte al kørsel i Flextrafik i hele regionen.

Flextrafik dækker over følgende kørselstyper:

  • Visiteret handicapkørsel
  • Patientbefordring
  • Kommunal visiteret kørsel fx lægekørsel
  • Flextur
  • Flexbus
  • Plustur

Læs mere om kørselstyperne her

Skal øge trygheden

Beslutningen betyder, at du fra i morgen skal bære mundbind, når du tager med Flextrafik, uanset kørselstypen og kørselsordningen. Mundbindene er et ekstra tiltag, der skal øge trygheden og sikkerheden for patienter, som kan være særligt udsatte.

Beslutningen sker af Præhospitalet Region Midt, som er ansvarlig for sygetransporten i hele Region Midtjylland. Den gælder alle chauffører og kunder. Der vil dermed fra i morgen ikke være særlige regler i særskilte kommuner, hvad angår Flextrafik, da kravet om mundbind for kunder og chauffører gælder i hele Region Midtjylland.

Undtagelser

Der gælder dog fortsat de samme undtagelser, som i den kollektive trafik. Kunder er undtaget, hvis de har:

  • Vejrtrækningsproblemer
  • Nedsat bevidsthedsniveau
  • Fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet
  • Børn under 12 år.

Det er Midttrafik, som udfører kørslen for Præhospitalet, Region Midt, i regi af Flextrafik. Udover patientbefordringen varetager Midttrafik også visiteret kørsel for kommunerne, og har en væsentlig rolle som supplement til den kollektive trafik, herunder Flextur og Flexbus.

Man kan læse mere om kravene på midttrafik.dk under Midttrafiks Covid-19-rejseregler

Midttrafik informerer også løbende på Facebook.

Midttrafik opfordrer kunderne til at passe godt på sig selv og andre – og at huske at bruge mundbind.