Letbanen har kundefremgang mod Grenaa

Midttrafiks tællinger for fjerde kvartal viser en væsentlig stigning i passagertallet mod Grenaa i forhold til tidligere. Cirka 4.600 kunder har rejst med Letbanen på en hverdag i årets sidste kvartal. Tilbage i 2016 blev der talt cirka 4.000 kunder på en hverdag i Desirotoget.

Mere stabil drift og en samlet rettidighed på hele strækningen i december på 98,1 % har medført kundefremgang på Letbanens strækning mellem Aarhus H og Grenaa. På en gennemsnitlig hverdag rejser der cirka 18.500 kunder på den samlede strækning. Mens passagertallet for L2 mod Odder og indre strækning Aarhus-Lystrup ligger nogenlunde stabilt gennem efterårsmånederne, er der i fjerde kvartal registreret en betydelig vækst på L1 mod Grenaa.

Her har 4.600 kunder rejst med Letbanen mod Grenaa på en hverdag. Til sammenligning rejste der 3.700 kunder i tredje kvartal. Sammenligner man med passagertal fra 2016, hvor DSB kørte Desirotoget er passagertallet steget med 600 kunder på en hverdag.

Midttrafik glæder sig over kundefremgangen og forventer stigende passagertal i 2020 på den samlede strækning. Ole Sørensen, planchef ved Midttrafik udtaler:

”Vi er glade for at mere stabil drift og bedre rettidighed får flere kunder til at tage Letbanen. Med den nuværende udvikling i passagertal, forventer vi mellem 5,2-5,5 mio. passagerer i 2020.”

Det samlede passagertal for 2019 er opgjort til 4,45 mio. I fjerde kvartal, hvor der både er efterårsferie og juleferie, var det samlede passagertal cirka 1,36 mio. mod cirka 1,2 mio. i tredje kvartal.

Tidligere prognoser på 9 mio. årlige letbanerejser var blandt andet baseret på en mere omfattende afkortning af busruter til letbanen og en byudvikling i Lisbjerg, Nye og Skejby som ikke er realiseret endnu.

Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata: