2. november 2022

Letbanen L1: Køreplanændringer ved Hovmarken og Risskov Strandpark

Fra 14. november ændrer vi køreplanen for L1, så de to stop Hovmarken og Risskov Strandpark kører med halvtimesdrift frem for kvarterdrift.  Det betyder, at Letbanen ikke stopper ved Hovmarken og Risskov Strandpark på de særlige myldretidsafgange, der trådte i kraft i august 2022. Se hvilke afgange nedenfor.

Kvarterdriften mellem Aarhus H og Hornslet i myldretiden har desværre gjort det svært at overholde Letbanens samlede køreplan ved forsinkelser. Letbanestrækningen mod Hornslet er ensporet, hvilket medfører, at selv små forsinkelser spreder sig til flere afgange i løbet af kort tid. Det har derfor været nødvendigt at aflyse afgange for at genoprette køreplanen siden august 2022.

Passagererne har taget godt imod kvarterdriften og der er kommet flere til. Det er derfor vigtigt for Aarhus Letbane og Midttrafik, at passagererne oplever en stabil drift uden forsinkelser og aflysninger. Ændringen fra kvarterdrift til halvtimesdrift ved Hovmarken og Risskov Strandpark vil give mere luft i Letbanens køreplan på L1 og sikre mere robuste køretider.

Hovmarken og Risskov Strandpark er de to letbanestop, hvor færrest passagerer stiger på. I gennemsnit stiger der cirka 40 passagerer på i Hovmarken i myldretiden morgen og eftermiddag. Ved Risskov Strandpark er tallet cirka 70 passagerer. Til sammenligning rejser der i gennemsnit cirka 3777 passagerer på L1 mellem Aarhus H og Hornslet.

Letbanen vil fortsat køre to gange i timen til og fra Hovmarken og Risskov Strandpark. Derudover har passagererne følgende alternativer:

Hovmarken:

  • Bybuslinje 18
  • L1 fra Lystrup
  • L2 fra Lystrup

 Risskov Strandpark:

  • Bybuslinje 12
  • L1 fra Vestre Strandallé