Letbanen: Søndagskøreplan med ekstra afgang

Midttrafik har i samråd med Aarhus Letbane besluttet at reducere driften på letbanen på hverdage til søndagskørsel fra mandag den 16. marts til søndag den 29. marts 2020. Aarhus Letbanes leverandører har af gode grunde meget begrænsede muligheder for at trække på ekstra personale i forbindelse med sygdom, karantæner og lignende. Beslutningen er derfor taget, fordi Aarhus Letbane forventer, at det ikke vil være muligt at opretholde en hverdagskøreplan uden et betydelig antal skiftende aflysninger. 

Der er sket et meget stort fald i antallet af passagerer i forbindelse med de foranstaltninger, der er taget i forbindelse med Covid19. Aarhus Letbane og Midttrafik vurderer derfor, at der ikke vil være udfordringer med siddepladskapacitet til kunderne i perioden. 

Ændringen betyder, at der på hverdage frem til den 29. marts vil være én afgang i timen til/fra Grenaa og Odder og 15 minutters drift på den indre strækning.

Ekstra afgang mod Aarhus Universitetshospital

Fra torsdag 19. marts kører Letbanen en ekstra morgenafgang fra Aarhus H kl. 6.17 med ankomst ved Aarhus Universitetshospital kl. 6.36. Her vender letbanetoget og kører tilbage til Aarhus H.

Letbanetoget stopper på hele strækningen. Den ekstra afgang bliver indsat på alle hverdage - mandag til fredag. Med den ekstra afgang vil Aarhus Letbane sikre, at kunderne kan komme med og ikke skal stå for tæt, når de skal på arbejde på Aarhus Universitetshospital.