7. januar 2019

Lokalruter i Silkeborg: Giv os din mening om nye køreplaner

Silkeborg Kommune ønsker, at lokalruterne i højere grad passer til ringetider på folkeskolerne, så eleverne får mindre ventetid.

Herudover ønsker Silkeborg Kommune at afgange, der har få eller ingen kunder, ændres til Flexbus eller nedlægges.

Midttrafik har sammen med Silkeborg Kommune udarbejdet forslag til nye køreplaner. Forslaget til køreplaner kommer i offentlig høring, hvor du har mulighed for at kommentere køreplanerne, inden de endelig besluttes.

Deltag her på midttrafik.dk

Du kan i perioden 7. - 20. januar 2019 se forslag til nye køreplaner og indsende dine kommentarer under den enkelte køreplan.

Find din køreplan her

Nedenfor er en kort beskrivelse af ændringerne:

Rute 801 Kjellerup - Vium - Hvam:
En afgang ændres af hensyn til elever på skolen i Thorning.

Rute 802 Kjellerup - Gråmose - Vinderslev:
En afgang ændres af hensyn til elever på skolen i Thorning.
Afgangene kl. 9.06 og 17.50 nedlægges.

Rute 803 Kjellerup - Mausing - Vinderslev:
Afgangene kl. 9.12 og 17.13 nedlægges.

Rute 804 Kjellerup – Sjørslev - Demstrup:
Tre afgange ændres af hensyn til elever på skolerne i Thorning og Kjellerup.
Afgangen kl. 12.50 nedlægges.

Rute 805 Kjellerup – Nørskovlund – Ans: 
Afgangen fra Kjellerup kl. 16.50 nedlægges. 
Afgangene fra Ans kl. 11.30 og 17.25 nedlægges.
Kørsel på skolefridage erstattes af Flexbus.
Læs mere om Flexbus

Rute 806 Kjellerup – Levring - Ans:
Afgangene fra Kjellerup kl. 12.02 og 16.13 nedlægges.
Afgangen fra Ans kl. 16.35 nedlægges.

Rute 34 Sejs – Hårup – Linå – Mollerup - Laven:
Ruten udvides, så den kører fra Silkeborg Gymnasium og Ungdomsskolen om eftermiddagen. Det giver et nyt ruteforløb på de afgange.  
Eftermiddagsafgange ændres af hensyn til elever på Sejs Skole.
Fremover betjener ruten ikke Linå, når den kører mod Sejs Skole.
Afgangen kl. 17.00 nedlægges.

Rute 35 Frederiksdal - Kragelund - Funder:
Afgangene kl. 8.10 og 9.50 nedlægges.