Midttrafik har fuld forståelse for letbane-kunders frustration

Hos Midttrafik forstår vi godt, at du som kunde er frustreret over forsinkelser, aflysninger og mangelfuld information om Letbanen, og vi er i det hele taget rigtig kede af situationen.

Enhver opstart er svær, og en del af de nuværende udfordringer vil forhåbentlig aftage i takt med, at driften på strækningen mellem Aarhus H og Grenaa normaliseres. Men det ændrer ikke på, at der fortsat vil være brug for, at du som kunde kan få fyldestgørende og rettidig information om Letbanens drift.

Som situationen er lige nu, er det desværre ikke muligt, og vores handlemuligheder er stærkt begrænsede.

Vi er helt afhængige af data fra Aarhus Letbanes automatiske info-system, for at vi kan give dig rettidig besked om forsinkelser, aflysninger og øvrige driftsforstyrrelser på midttrafik.dk, på rejseplanen og på Midttrafik live.  De data er endnu ikke til rådighed, og derfor har vi iværksat en nødløsning

Så godt som muligt, men ikke godt nok
Vi er i konstant dialog med Letbanens driftscenter, og i samarbejde forsøger vi at give dig den bedst mulige information inden for de nuværende rammer. Men dels er de skærme og info-systemer, der er tilknyttet Letbanen, ikke egnet til manuelle opdateringer, og samtidig er den manuelle information om driften, vi har til rådighed, ofte både forsinket og mangelfuld. Så indtil vi kan få den nødvendige data, vil informationen til dig som kunde ikke være så god, som vi ønsker, og som du med rette kan forvente.

Begrænset hjælp på Midttrafik Kundecenter
Som situationen er lige nu, er det desværre heller ikke muligt for Midttrafik Kundecenter at give fyldestgørende og rettidig information om Letbanens drift. Det beklager vi meget, og vi forstår til fulde kundernes frustrationer.

Vi håber derfor på, at Aarhus Letbane snarest muligt kan levere den nødvendige og præcise data, og indtil da appellerer vi til, at kunderne viser forståelse for og tålmodighed med, at kundecentrets medarbejdere ikke altid kan hjælpe. Medarbejderne er ikke ansvarlige for de manglende informationer.

/Midttrafik