Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar i kundeservice til at hjælpe dig.

Tlf. 70 210 230 (Alle dage 7.00 - 19.00)

Skriv til os eller chat med os

Midttrafik skifter køreplaner 26. juni 2016

26. juni 2016 er der køreplanskift for Midttrafiks busser. De nye køreplaner for 2016-17 indeholder generelt få justeringer. Alle større ændringer fremgår nederste i denne nyhed.

En stor del af Midttrafiks regionale- og lokale ruter samt bybuslinjer blev justeret 13. december 2015, primært af hensyn til tilpasning til nye togkøreplaner fra både DSB og Arriva Tog.

Derfor medfører køreplanskiftet 26. juni 2016 kun få væsentlige ændringer på ruter og bybuslinjer. Der er i stedet tale om mindre justeringer af afgange med henblik på at sikre større driftsstabilitet, mindre omlægninger eller nedlæggelse af ture med få kunder. Ændringerne er lavet på baggrund af input fra kunder, chauffører, kommunerne og Region Midtjylland.

Kunderne skal være opmærksomme på, at mange busser starter med at køre efter en særlig sommerkøreplan.

Tjek køreplanen på midttrafik.dk
De nye køreplaner ligger klar allerede nu på midttrafik.dk 


STØRRE ÆNDRINGER, KØREPLANSKIFT 26. JUNI 2016

MIDTTRAFIK ØST

Rute 200
I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, er det besluttet, at antallet af afgange på rute 200 skal reduceres. Årsagen er, at kundegrundlaget ikke har været der på alle afgange. Det er grunden til, at ændringen gennemføres allerede fra sommeren 2016.

Konkret lægges der på rute 200 op til, at der ændres fra 4 til 3 afgange pr. time. Der vil dog fortsat være ekstra afgange i myldretiden, suppleret af rute 109, hvor det er nødvendigt. Ændringerne på rute 200 har betydet køreplanjusteringer på rute 107, 109, 115 og 309.

Det er Midttrafiks opfattelse, at der er fundet en god løsning, der er tilpasset efter kundernes behov på rute 200.

På de forskellige delstrækninger mellem Hinnerup og Skanderborg er der indsat ekstra afgange i myldretiden. Det skønnes derfor, at der vil være tilstrækkelig kapacitet på rute 109/200.

Aarhus-Skanderborg
Der indsættes fra Aarhus en særlig gymnasietur til Campus Skanderborg. Rute 109 mellem Agro Food Park-Skejby-Aarhus-Hørning, kører stort set uændret.

Skanderborg-Aarhus
Rute 109 er justeret, så der samlet set vil være 10 minutters drift fra kl. 6.39 til 7.40 fra Hørning til Aarhus – hvilket vil sige frem til ankomst i Aarhus kl. 8.12.

(Hammel)-Hinnerup-Aarhus
Der vil være 10 minutters drift fra kl. 7.12 til 7.52 – hvilket vil sige frem til ankomst i Aarhus kl. 8.37. Alle ture i Hinnerup kører via Rylevej eller via Kildevangen, og alle ture kører via Søften. Turene kører alle hverdage uden for sommerferien.

Herudover vil der køre en særlig tur fra Hammel-Hinnerup C-Skejby Sygehus-Aarhus med ankomst i Aarhus kl. 08.05.

Aarhus-Hinnerup
Om eftermiddagen vil der være 10 minutters drift fra Aarhus kl. 14.49-16.09. Alle ture kører via Søften og i Hinnerup via Rylevej eller Kildevangen. Turene kører alle hverdage uden for sommerferien.

Endvidere indarbejdes følgende ændringer:
Stop ved Holbergsgade i Fredriks Allé nedlægges og betjenes fremadrettet kun af bybusser. Nyt stop ved Bygholms Allé mellem Viby og Kongsvang, hvor flere kunder har efterlyst stop. Stop her understøtter også Kongsvang i den periode, hvor Aarhus Nærbane er lukket.

Rute 213
Under Midttrafiks høring af køreplaner i januar blev det foreslået, at afgange fra Fjellerup kl. 4.57, 6.09 og 7.06 nedlægges mellem Fjellerup og Vivild pga. få kunder.

Midttrafik modtog 43 høringssvar, hvor der blev udtrykt utilfredshed med forslaget.Ud fra bl.a. høringssvar vurderes det, at benyttelsen er højere end seneste passagertælling viser, og Midttrafik har anbefalet, at der arbejdes videre på at sikre den bedst mulige betjening af området til gennemførelse på et senere tidspunkt. Region Midtjylland har derfor besluttet ikke at gennemføre forslaget om nedlæggelse af kørsel på strækningen Vivild-Fjellerup på de udvalgte afgange til køreplanskiftet til sommeren 2016.

Aarhus bybusser
Aarhus er en by med meget trafik, og det giver udfordringer til bybussernes rettidighed. Derfor er der blevet lagt et stort arbejde i at få lavet køretidsjusteringer på en stor del af buslinjerne. Der er blevet justeret på linjerne: 1A, 2A, 4A, 5A, 11, 13, 17, 19 og 20.

Natbus Linje  45
Der er store problemer med rettidigheden på natbus linje 45, hvilket har ført til, at der er blevet lavet ruteændringer i Skejby og Lystrup.

Skejby
Linjen kommer til at køre via Skejbyvej i stedet for via Skejby Busvej. Det betyder, at følgende stoppesteder bliver nedlagt: Skelager Kirken, Nyringen og Vejlby-Risskov Hallen. I stedet betjenes følgende stoppesteder: Tunnelen og Kantorvænget.

Lystrup
I retning mod Park Allé kommer linjen til at køre via Indelukket og Sønderskovvej. Det betyder, at følgende stoppesteder bliver nedlagt: Blåbærhaven, Kirsebærhaven, Hindbærhaven, Brombærhaven, Birkehaven, Elsted Byvej, Elstedhøj, Lystrup Centervej, Bystævnet, Lystrupvej/Lystruplund og Mosevangen. I stedet betjenes følgende stoppesteder: Lystrup Hallen, Hovmarken, Sønderskovvej/Lystruplund og Lægårdsvej.

Natbus Linje 46
Som følge af et høringssvar og tidligere kundehenvendelser bliver der lavet en ruteændring i Trøjborg.

Trøjborg
Linjen kommer til at køre via Knudrisgade, Skovvejen og Trøjborgvej i stedet for via Kirkegårdsvej.

Skanderborg bybusser
Fra 17. oktober 2016 betjener Skanderborg bybus kommunens ny administrationscenter på Fælleden. Administrationscenter Skanderborg bliver i alt 20.000 m2, og samler rådhus, politistation og idrætscenter under ét tag. Det bliver arbejdsplads for 650 personer og i

tilknytning hertil opføres en dobbelthal med plads til 2.000 tilskuere til sport eller 3.500 til koncerter og events, og hallen bliver også hjemmebane for Skanderborg Håndbolds dame- og herreligahold.

Administrationscentret på Fælleden betjenes på samtlige afgange og bybussens ruteforløb ændres i den forbindelse, således at Højvangen fremadrettet kun betjenes i retningen mod Fælleden, hvorefter bybussen kører mod Skanderborg st., busterminalen og Vrold ad Ladegårdsbakken. Fælleden betjenes også af de regionale ruter 200 og 309 ved Stilling Landevej/Frueringvej.


MIDTTRAFIK SYD

Rute 202 
Under Midttrafiks høring af køreplaner i januar blev det foreslået, at afgangen fra Horsens til Hovedgård kl. 5.51 og afgangen fra Hovedgård til Horsens kl. 6.12 nedlægges på grund af få kunder.

Midttrafik modtog 14 høringssvar, hvor der blev udtrykt utilfredshed med forslaget. Blandt disse var der bl.a. tilkendegivelse af utilfredshed fra godt 400 borgere fra Hovedgård, Grumstrup, Kattrup og Tvingstrup. Derudover blev der af flere udtrykt generel utilfredshed med nedskæringer af afgange i mindre lokalsamfund.

Midttrafik og Region Midtjylland har lyttet til de mange henvendelser, og turene vil fortsat køre fra 26. juni 2016.

Rute 528
På grund af få kunder på rute 528 var der under høringen i januar lagt op til, at denne rute skulle nedlægges. Under høringen modtog Midttrafik 15 høringssvar, der tilkendegave utilfredshed med høringsforslaget.

Grundet de mange høringssvar er ruten pr. 26. juni 2016 omdannet til en teletaxarute, der kører i området omkring Hedensted, Løsning, Øster Snede og Krollerup. Teletaxaruten kører på skoledage i Hedensted Kommune mellem kl. 6.00 - 7.00 og kl. 16.00 - 17.00. Kørsel skal bestilles senest én time før afgang ved Midttrafik på Telefon 87 408 300.

Teletaxakøreplanen træder i kraft d. 26. juni 2016.


MIDTTRAFIK MIDT

Rute 62 Viborg – Ørum - Randers
Natbuskørsel i forbindelse med Randers Ugen
Det har længe været et ønske fra kunderne få natbuskørsel på rute 62N i forbindelse med Randers Ugen. Til køreplanskiftet 26. juni 2016 bliver dette ønske opfyldt, og det er derfor muligt, at tage bussen hjem nætter efter fredag og lørdag i perioden 12. august – 20. august 2016.


MIDTTRAFIK VEST

Holstebro Bybusser
Holstebro Kommune har ønsket en bedre betjening af det nye område Hostrups, hvor bl.a. det nye ældrecenter er beliggende.

For at give en hurtigere og mere direkte betjening af Hostrups, betjenes Slotsgade ikke længere på linje 5. Til gengæld er der oprettet en ny linje 9S, som sikrer en hurtig og direkte betjening af Hostrups to gange i timen på hverdage.

Herudover er der lavet mindre justeringer i afgangstider i de enkelte køreplaner for at sikre bedre rettidighed for bybusserne.

Herning Bybusser
Midttrafik har over en længere periode konstateret udfordringer i driftssituationen for Herning bybusser, hvor der særligt i myldretiden er konstateret større forsinkelser. 

Midttrafik ønsker derfor at gennemføre en justering af enkelte linjers køretider, så der opnås bedre rettidighed. Midttrafik har indsamlet data til at analysere behovet for ekstra køretid, og forventer at kunne sætte de nye køreplaner i drift fra 8. august 2016.

Arbejdet er endnu ikke færdigt, men det forventes at de nye justerede køreplaner kan ses på Midttrafiks hjemmeside omkring 1. juli 2016

Rute 15 Herning-Videbæk-Ringkøbing
Srækningen Herning-Videbæk-Ringkøbing styrkes med flere afgange på lørdage. Der er tale om en ny afgang fra Herning kl. 13.05 og fra Ringkøbing kl. 15.00. Afgangene fra Herning kl. 12.10 og fra Ringkøbing kl. 13.50 i den gamle køreplan er ændret, så de kører en time tidligere. I Herning er rute 15 koordineret med tog til/fra Vejle og i Ringkøbing er der, hvor det har været muligt koordineret med rute 580 til/fra hvide Sande. Med de nye afgange på rute 15 og 952X er der samlet tale om 2 nye afgange i hver retning på strækningen Herning-Videbæk-Ringkøbing.

Rute 952X Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus
Der er også flere afgange på lørdage på rute 952X. På lørdage er der nye afgange fra Herning mod Aarhus kl. 7.51, fra Aarhus mod Ringkøbing kl. 10.30 og fra Ringkøbing mod Herning/Aarhus kl. 14.00.

Rute 182 Ikast-Gludsted-Hampen-Nr. Snede og Rute 189/190 Ikast-Ejstrupholm-Brande
For at tilgodese uddannelsesøgende er der indsat ny afgang mod Ikast kl. 8.40 og ny afgang fra Ikast kl. 12.45 på rute 182 - dog med busskift i Isenvad. På rute 189/190 er der indsat ny afgang fra Ikast kl. 12.45.

Med de nye afgange sikres bedre betjening til/fra Ikast og mere kapacitet på de eksisterende afgange. Med de nye afgange har de uddannelsessøgende mulighed for at benytte en senere bus, når de har mødetid senere end kl. 8.15 og de kan komme tidligere hjem de dage de har tidligere fri. Både Ikast-Brande Gymnasium og Ikast Handelsskole har ringetider henholdsvis kl. 9.40 og 10.00. De har også elever, som får fri henholdsvis kl. 12.05 og 12.45.