Midttrafik vender tilbage til normale refusionsregler

Siden Corona lukkede Danmark ned, har trafikselskaber og togoperatører i Danmark ekstraordinært tilbudt kunderne, at de kan få refunderet ubrugte billetter og kort gebyrfrit og helt frem til afrejse. Nu, hvor samfundet gradvist åbner op, og kunderne opnår en større forudsigelighed i hverdagen, genindfører de danske trafikselskaber og togoperatører de almindelige regler. De almindelige regler for refusion af billetter og kort er i kraft igen fra den 11. maj 2020.

Har du et Ungdomskort, der er købt inden 11. maj, kan du fortsat få dit Ungdomskort refunderet for hele april-kvartalet eller frem til den dag, din uddannelse starter. Du skal indsende din ansøgning 5 dage efter uddannelsesstart eller senest 30. juni 2020.

Se Midttrafiks refusionsregler