Ny fælles kundetilfredshedsanalyse for kollektiv transport

- med fokus på kundernes samlede oplevelse i den kollektive transport og læring trafikvirksomhederne imellem

Midttrafik har sammen med de øvrige trafikvirksomheder i Danmark udviklet en nye fælles, årlig kundetilfredshedsanalyse. Analysen er landsdækkende og går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den er gennemført online og omfatter kunder, som bruger kollektiv transport minimum en gang årligt. Analysen er gennemført af analyseinstituttet Wilke, og baserer sig på ca. 12.000 besvarelser.

Læs undersøgelse (pdf)

Den nye analyse belyser tilfredsheden i den kollektive transport på tværs af bus, tog, letbane og metro i hele Danmark. Både i forhold til, hvordan kunderne generelt oplever den kollektive transport, og hvordan de oplever sammenhængen, når de benytter flere transportmidler på en rejse.

Med analysen vil sektoren også gerne afdække kundernes tilfredshed med de enkelte trafikvirksomheder. Det giver den enkelte virksomhed mulighed for benchmarke sig indbyrdes, blive inspireret og lære af hinanden, og dermed følge op på, hvordan vi løbende gør kundeoplevelsen med kollektiv transport endnu bedre.

God læselyst

Kontakt Majbritt O. Andersen for at høre mere om undersøgelsen.