12. januar 2021

Nye priser 17. januar 2021

17. januar ændrer Midttrafik prisen på rejsekort, klippekort og pendlerkort.

Prisen på pensionistkort (deltidskort) sænkes fra 185 kr. til 180 kr. for 30 dage.  

Prisen på enkeltbilletter, pensionistkort (årskort) og tillæg til lufthavnsbusser til Aarhus Lufthavn og Billund Lufthavn ændres ikke. 

Den gennemsnitlige prisstigning er på 1,1 % som følge af den almindelige prisudvikling.

De nye priser kan ses på midttrafik.dk/priser 

Rejsekort og klippekort

Prisen på rejsekort på grundtakst (uden rabat) og klippekort i Midttrafik app ændres. En 2 zoners rejse for en voksen stiger fra 17,60 kr. til 18,00 kr.

Pendlerkort

Prisen for pendlerkort er aftalt med togselskaberne DSB og Arriva, fordi pendlerkort er et fælles produkt, der gælder i både busser, letbane og tog.

Prisen på 2 og 3 zoners pendlerkort ændres ikke. Et 4 zoners pendlerkort for en voksen til 30 dage stiger fra 678 kr. til 690 kr.