Nye togkøreplaner: Ny rute 11 Give-Brande-Herning

Midttrafik indsætter en ny rute 11 på strækningen Give-Brande-Herning med én morgenafgang med ankomst i Herning kl. 07.30 fra 14. december som supplement til togene på strækningen.

Fra 13. december skifter togene køreplaner. De nye køreplaner indeholder både store og små ændringer, der også får betydning for kunderne i Midttrafiks område. 

Midttrafik er opmærksom på, at der i Arrivas nye køreplan på strækningen Vejle-Brande-Herning vil mangle én afgang fra Brande-Herning med ankomst om morgenen ca. kl. 07.30. Med de nye køreplaner vil kunder blive henvist til en tidligere togafgang med ankomst ca. kl. 07.00. Midttrafik vurderer, at mange kunder fortsat har brug for afgangen med ankomst i Herning ca. kl. 07.30 og indsætter derfor en bus som supplement til togene.

Fra 14. december kører den nye rute 11 som lynbus fra Thyregod-Give-Brande-Herning med én afgang om morgenen med ankomst i Herning kl. 07.30. Lynbussen vil kun betjene stationerne på strækningen.

Du kan se køreplanen for rute 11 Give-Brande-Herning her eller på Rejseplanen

Øvrige ændringer for busser fra 13. december

Der sker en række tilpasninger af køreplaner på grund af de nye togkøreplaner, fx

  • Rute 23 Holstebro-Struer: Mindre justeringer af to morgenafgange.
  • Rute 24 Holstebro-Lemvig: Mindre justeringer på flere afgange.
  • Rute 33 Struer-Lemvig: Mindre justeringer på flere afgange.
  • Rute 190 Blåhøj-Brande-Ikast: Mindre justeringer af én morgenafgang, så der er forbindelse med rute 11 mod Herning.
  • Rute 560 Ringkøbing-Skjern: Afgangene kl. 14.30 fra Handelsskolen til Skjern Rutebilstation og kl. 14.35 fra Skjern Rutebilstation via Handelsskolen mod Ringkøbing nedlægges, da der nu er togbetjening på strækning.
  • Rute 561 Skjern-Sdr. Felding: Mindre justering på én afgang.
  • Rute 912X ændres til lørdagskøreplan alle dage, dog med justerede køretider i eftermiddagstrafikken. Ændringen er midlertidig og skyldes væsentlig nedgang i rejseaktiviteten hos Billund Lufthavn.
  • Rute 311: Mindre justeringer på tre afgange af hensyn til togforbindelsen i Ry til/fra Silkeborg.

Du kan se køreplaner under den enkelte rute her eller på Rejseplanen