Randers: 9. august ændres bybusserne og de mindre lokalruter

28. juni blev regionalruterne og de større lokalruter ændret. Fra søndag 9. august ændres også bybusserne og de mindre lokalruter.

Når alle ruterne er ændret, har Randers Kommune fået et helt nyt busnet, som har til formål at binde Randers Kommune bedre sammen og sikre et ensartet serviceniveau i kommunen. 

De nye bybuslinjer er i højere grad tilrettelagt sammen med de øvrige regional- og lokalruter, der betjener rejsestrømmene ind til byen, for at sikre en bedre sammenhæng i den kollektive trafik.  

Det nye busnet omfatter samtlige ruter i Randers Kommune. På nogle ruter er der store ændringer, på andre ruter er der kun få justeringer. Enkelte ruter får nye rutenumre.

Læs mere og se de nye ruter og køreplaner her

Kort over Randers by.

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Bybusnettet i Randers by ændres helt. Regional- og lokalbusser supplerer nu bybusserne og danner tilsammen det nye rutenet i Randers by.

kort over Randers Kommune.

Klik på kortet for at se det i stor størrelse.

Kortet viser hele det nye busnet i Randers Kommune.