Randers: Trafikplan 2020 i høring

Randers Kommune og Midttrafik har lavet en kollektiv trafikplan for kommunens samlede kollektive trafiknet. Målet er at ensarte serviceniveauet og binde kommunen bedre sammen. Trafikplanen indeholder en række servicemål for kommunens byer og Randers by samt forslag til nye linjeføringer på regionalruter, lokalruter og bybuslinjer.
Flexbus bliver introduceret som en del af trafikplanen, og så skal Flextur sikre større fleksibilitet i oplandet og mulighed for at bevæge sig på tværs af kommunen.

Hvad mener du?
Den nye trafikplan er i offentlig høring fra 4. til 30. april 2019.

Se og kommenter forslag til dine fremtidige busforbindelser

Åbent kontor
I høringsperioden er der åbent kontor én dag fire forskellige steder i kommunen. Her kan du få svar på dine spørgsmål til trafikplanen og hjælp til at sende et høringssvar.

Dalbyover Kro, 10. april kl. 12.00-17.00

Fårup, Purhus Hallen, 12. april kl. 12.00-17.00

Årslev Forsamlingshus, 24. april kl. 12.00-17.00

Randers, Randers Kommune, 29. april kl. 12.00-17.00