Region Midtjyllands besparelser på kollektiv trafik

Regionsrådet besluttede den 31. oktober 2018, at Region Midtjylland vil stoppe finansiering af en række regionalruter per 1. april 2019. Samlet set skal der spares 60 mio. kroner på kollektiv trafik.

Midttrafik har i samarbejde med kommunerne og Region Midtjylland fundet finansiering af regionalruterne for perioden 1. april – 29. juni 2019. Derfor vil der ikke ske ændringer på regionalruterne før køreplanskiftet 30. juni 2019.

Kommunerne har siden oktober haft mulighed for at træffe beslutning om eventuelle alternative løsninger, som Midttrafik skal implementere til køreplanskiftet 30. juni 2019. Alle bestillinger er sendt til Midttrafik inden jul.

Vi har lavet en informationsside, hvor du kan holde dig orienteret om, hvad der kommer til at ske med din rute. Udover information om den enkelte rute, kan du læse om baggrunden for Region Midtjyllands besparelser, processen frem til de nye køreplaner træder i kraft 30. juni 2019 og finde aktuelle oplysninger om de alternative løsninger, som kommunerne har truffet beslutning om.

Vi opdaterer informationssiden løbende i takt med, at vi kommer igennem arbejdet med detailplanlægningen af ruterne. Vi forventer, at de endelige køreplaner bliver offentliggjort i løbet af april 2019.

Region Midtjylland stopper finansieringen helt eller delvist af følgende ruter: 11, 12, 19, 23, 50, 59, 69, 75, 77, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 130, 200, 220, 230, 302, 311, 502, 914X, 926X

Midttrafik har desværre ikke mulighed for at besvare spørgsmål omkring de enkelte ruter på nuværende tidspunkt.