18. januar 2022

Tag cyklen med i bussen

Siden 1. januar 2022 har det været muligt at tage cyklen med i bybusserne uden for myldretiden (7.00-8.30 og 15.00-17.00). Det gælder dog ikke bybusserne i Aarhus og Grenaa.

Du skal købe en cykelbillet i Midttrafik app, i Midttrafik webshop eller hos chaufføren. Du kan også bruge dit rejsekort og tjekke en cykel ind hos chaufføren.

Der er plads til max to cykler i hver bus. Pladsen bliver delt med barnevogne, kørestole mv. efter først-til-mølle-princippet. Er pladsen optaget, bliver du nødt til at vente på næste bus.

Læs mere om at tage cyklen med