23. juni 2019

Viborg bybusser kører nye ruter

Fra 30. juni 2019 vil der være ændringer på hele bybusnettet i Viborg. De nye køreplaner træder i kraft samme dag, som alle Midttrafiks øvrige busser skifter køreplan. Kunderne kan se de nye ruter og køreplaner på midttrafik.dk

Rejser man med bus i Viborgområdet skal man være opmærksom på, at der 30. juni vil være ruteændringer på alle bybusser. Bybusserne kører blandt andet nye ruter for at betjene de nye byområder ved Banebyen, Banevejen og Arnbjerg, samt den nye indgang til Regionshospitalet. Da den samlede kollektive trafik i Viborg skal overholde den nuværende økonomiske ramme, har det været nødvendigt at tilpasse hele bybusnettet.

De nye køreplaner er tilgængelige på midttrafik.dk eller rejseplanen.dk.

Midttrafik har spurgt kunderne

Midttrafik har lavet forslag til de nye køreplaner sammen med Viborg Kommune og Arriva. Køreplanerne var i offentlig høring i perioden 7. – 20. januar 2019. Her fik kunderne mulighed for at kommentere køreplanerne. Midttrafik har vurderet alle kundekommentarer, som efterfølgende blev forelagt for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune til endelig beslutning. De endelige køreplaner og sagsbehandlingen af høringssvarene kan ses på midttrafik.dk

Ændringer på bybuslinjer

Linje 1:
Linje 1 får ny ruteføring gennem Banebyen. Det betyder, at linje 1 betjener Midtbyens Gymnasium og Viborg Rutebilstation fra Middagshøjvej og fortsætter gennem Banebyen og via Indre Ringvej og Skottenborg i stedet for Gl. Århusvej og Sct. Jørgens Vej. Ruteforløbet i Liseborg bliver ændret, så linje 1 og linje 2 kommer til at betjene Storcentret på samme måde.

Linje 2:
Ruteforløbet ved Viborg Rutebilstation bliver ændret så linjen kører via Banegårds Alle i stedet for Vesterbrogade for at sikre, at Midtbyens Gymnasium bliver betjent. Ruteforløbet i Liseborg bliver ændret, så linjen kører via Møgelparken og Liseborg Bakke på afgange i hverdagene. Afgangstidspunkterne fra Liseborg er justeret, så det er muligt for elever til Katedralskolen og Viborg Gymnasium & HF at møde til første ringetid. Herudover bliver antallet af afgange i dagtimerne ændret på hverdagene, så der køres hvert 20. minut i stedet for hvert kvarter.

Linje 3:
Ved Viborg Rutebilstation kører linjen nu via Banegårds Alle i stedet for Vesterbrogade. Kørsel efter kl. 20.00 bliver nedlagt på grund af få kunder.

Linje 4:
Linjen vil ikke længere betjene Danmarksvej på grund af få kunder. Retur fra Overlund kører linjen via Randersvej i stedet for Hamlen. Ved Viborg Rutebilstation kører linjen via Banevejen og Lille Skt. Mikkels Gade for at betjene Regionhospitalet. Morgenafgang kl. 7.22 fra Asmild kører tidligere for at sikre bedre forbindelse for pendler til toget mod Aarhus. Kørsel efter kl. 20.00 bliver nedlagt på grund af få kunder.

Linje 5:
Der bliver oprettet en ny bybuslinje 5 til betjening af det nye boligområde ved Arnbjerg. Der køres fra Trappetorvet via Vesterbrogade, Indre Ringvej, Marsk Stigs Vej gennem Banebyen og via Gl. Århusvej til det nye boligområde i Arnbjerg og Bruunshåb. Linjen vil betjene områderne med timesdrift på hverdage og i weekenden.

Ændringer på lokalruter

766 Viborg – Skals – Møldrup – Klejtrup - Lindum
På grund af få kunder på skolefridage bliver kørslen med bus nedlagt og erstattet med tilbud om afgange med Flexbus.

770 Viborg – Bjerringbro
På grund af få kunder på lørdagsafgangene bliver kørslen med bus nedlagt og erstattet med tilbud om afgange med Flexbus.

771 Bjerringbro – Løvskal - Hammershøj
På grund af få kunder på skolefridage bliver kørslen med bus nedlagt og erstattet med tilbud om afgange med Flexbus.