Oversigt over Midttrafiks EAN-numre

Direktionssekretariat

5798002913095 Direktionssekretariat
5798002912944 Løn og personale
5798002912807 Markedsføring

Flextrafik: Bestillingsmodtagelse og Trafikstyring

5798002912890 Flextrafik BUS

BUS Planlægning og Rådgivning

5798002913040 Letbanesekretariat
5798002913019 Køreplanlægning
5798002912814 Videbæk

Økonomi, kontrakter og rejsekort

5798002912821 Økonomi og regnskab
5798002913071 Udbud
5798002913002 IT
5798002913125 Rejsekort
5798002912906 Business Intelligence

Kundeservice

5798002912876 Midttrafiks Kundecenter
5798002912869 Kundeservice
5798002913026 Kvalitet
5798002913033 Drift
5798002912913 Trafikkontrol
5798002912838 Billetkontrol