Mobilitetspolitik

Den rejsende tilbydes stadig flere og flere forskellige transportformer, og med den digitale udvikling kan den rejsende ”shoppe” mellem transportformer. Med mobilitetspolitikken defineres Midttrafiks rolle i denne ”shopping”. Midttrafik vil tydeliggøre disse samt andre transportformer for den rejsende gennem to forhold; dels de fysiske forhold, hvor den rejsende starter sin rejse, skifter mellem transportformer eller afslutter en rejse, og dels de digitale medier, som kan tilbyde information om mulige transportformer, bestilling og betaling.

Midttrafiks mobilitetspolitik tager udgangspunkt i Midttrafiks nuværende transporttilbud - bus, tog, letbane og Flextrafik. Mobilitetspolitikken ser ikke isoleret på disse produkter, men på dem i sammenhæng med andre transportmidler såsom biler, cykler, færger, delekoncepter mv. Mobilitetspolitikken ser således på den rejsendes samlede tilbud om transport.

Midttrafiks mobilitetspolitik 2018 (pdf)