Baggrund for ombygningen

Baggrunden for, at Aarhus Rutebilstation skal ombygges, er, at der i oktober 2019 viste sig en risiko for, at rutebilstationens betondæk over p-kælderen kunne kollapse. 

Det betød, at store dele af rutebilstationen blev afspærret i oktober 2019 pga. risiko for sammenstyrtning.

Se nyhed fra oktober 2019 

Det betød også, at mange busser måtte flyttes væk fra rutebilstationen, herunder fjernbusserne.

Se nyhed fra november 2019

Aarhus Kommune, som er ansvarlig for parkeringskælderen under rutebilstationen, har besluttet, at garageanlægget skal fyldes op med sand/grus, og at arealet ovenover skal genetableres til busholdepladser. Det sker af sikkerhedsmæssige grunde. 

Ny indretning af rutebilstationen efter ombygningen

Når ombygningen er færdig, vil der være en anden indretning af rutebilstationsområdet, som gør det muligt, at både Midttrafiks busser og fjernbusserne kan flytte tilbage til rutebilstationen.

Den nye indretning kommer til at betyde, at der bliver en klar opdeling af, hvor henholdsvis Midttrafiks busser og fjernbusserne holder, at ind- og udkørselsforhold ensrettes, og at antallet af bakkende busser reduceres.