Mød vores medarbejdere

Her kan du møde nogle af vores kolleger og få et indblik i deres baggrund og deres job hos Midttrafik.

Mød Rikke fra Køreplanlægning

headline here
Læs hvad Rikke fortæller om sit job

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet geograf og byplanlægger fra Aalborg Universitet. I min studietid var jeg studentermedhjælper ved Nordjyllands Trafikselskab, så der kom jeg lidt ind i den kollektive trafik. Men egentlig blev jeg bare kastet ind i det her som relativt nyuddannet. Det kan man sagtens!

Hvad er du ansat som, og hvad laver du/hvilke opgaver har du?

Jeg er ansat som køreplanlægger og i grove træk, så laver jeg køreplaner. Og det er jo egentligt grundproduktet i Midttrafik, det er busser og det er buskørsel. I køreplanlægningen har vi så hvert vores geografiske ansvar, for det er egentlig kommunerne og regionen, der bestiller kørslen i Midttrafik. Det er dem, der ønsker, at vi betjener bestemte kundegrupper eller områder, og vores opgave er så at rådgive i, hvordan de får den bedste kollektive trafik betjening for pengene.

Vi sørger også for, at de køreplaner, vi laver, hænger sammen med det antal busser, vi har. Det handler om, at vognmanden faktisk kan køre den kørsel, vi har planlagt, så der er ledige busser til det.

Hvad er det bedste ved dit job?

Jeg synes, det er fedt at kunne bidrage med noget, som er så vigtigt i samfundet som kollektiv trafik jo egentlig er.

Det kan jo være lidt en udfordring sådan som ’almindeligt’ offentligt ansat, som skal kigge på hver enkelt borger og finde en løsning til dem. Det er lidt noget andet, når man sidder med kollektiv trafik, fordi det er den kollektive løsning, vi skal finde, og den er lidt bredere end de individuelle løsninger. Det synes jeg er rigtig spændende.

Det specielle ved os køreplanlæggere er jo, at vi ikke nødvendigvis har samme faglige baggrund. I Køreplanlægning er vi arkitekter, matematik-økonomer, kontoruddannede og geografer. Det handler egentlig mere om at have sådan en rummelig forståelse for, hvordan tingene kan lade sig gøre busmæssigt. Det synes jeg er spændende.

Hvordan er Midttrafik som arbejdsplads?

Det er en rigtig dejlig arbejdsplads at være på. Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde omkring det faglige, og vi har også et rigtig godt socialt rum. Der er en god dialog, også på tværs af afdelingerne.

Mød Franck fra Flextrafik

headline here
Læs hvad Franck fortæller om sit job

Du arbejder i Midttrafiks Flextrafik-afdeling. Hvad er Flextrafik?

Hvis man starter med at sige Midttrafik, så vil langt de fleste tænke busser. Men i Midttrafik er der jo også os i Flextrafik. Vi har til opgave at varetage flextrafikken i den midtjyske region. Det er nemlig også en del af den kollektive trafik. Der er den visiterede kørsel, som vi administrerer. Altså det er sådan noget som handicapkørsel, kommunalt bestilt kørsel til speciallæger og så videre. Og så er det Præhospitalets kørsler til og fra sygehusene. Men flextrafikken er jo også de åbne kørselsordninger, som alle kan benytte sig af. Så vores kundegruppe er altså mindst lige så divers som den øvrige kollektive trafiks kundegruppe.

Hvad er din baggrund?

Jeg har været i Midttrafik siden starten i 2007, men jeg blev faktisk overført fra Aarhus Amt, hvor jeg startede i 2004.

Jeg har tidligere været ansat i DSB som sikkerhedsassistent i 16 år. Der satte jeg signaler for togene, så det er noget med at styre togene ind og ud af stationerne. Så det smager jo lidt af det, jeg laver i dag, hvor jeg styrer nogle biler ved hjælp af et computerprogram. Jeg har også taget datamatikeruddannelsen, og den har givet mig nogle rigtig gode forudsætninger for den computermæssige del af det. Det har jeg især kunnet mærke i forbindelse med nyudviklinger og de nye programmer, vi tager i brug. Det er ikke så svært at komme i gang med.

Hvad er dit job, og hvad laver du?

Jeg var oprindeligt ansat som trafikstyrer, hvor opgaven er at tage imod opkald fra chauffører og sikre, at vores kunder bliver hentet og afleveret rettidigt. Gennem årene har jeg så fået mere ansvar for specifikke opgaver, så i dag er jeg supervisor.

Som supervisor skal jeg hjælpe trafikstyrerne med de sværere problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med afvikling af vores kørsel. Det kan være, hvis der skal bruges nogle særlige ting eller gøres noget særligt i forhold til en patient, der skal hentes.

Udover det har jeg de særlige ansvarsområder i, at jeg er primær kontaktperson til både Præhospitalet, altså den siddende patientbefordring, og til den kommunale kørsel, altså de kommuner der har kørsel hos os, til for eksempel speciallæger. Der er det mig, der er deres primære indgangsvinkel. Så er jeg også ude og undervise nye brugere af vores bestillingssystem.

Hvad er det bedste ved dit job, og hvad er du særligt stolt af?

Det bedste er, at der ikke er nogen dage, der ligner hinanden. Og så synes jeg, at vi i afdelingen er meget omstillingsparate. Jeg er stolt af, at vi leverer et fleksibelt produkt, og at vi er meget omstillingsparate i forhold til at yde en god omgang service for vores kunder. Jeg er også stolt af, at vi leverer et produkt til kommuner og Præhospitalet, som de kan bruge og også gå meget langt for at give dem den ekstra hjælp, som de kan få brug for. Det synes jeg godt, man kan være stolt af! Og at vi har et megagodt samarbejde med vores leverandører, altså vognmændene. Det fungerer rigtig godt.

Hvordan er Midttrafik som arbejdsplads?

Nu har jeg jo været med længe, så jeg har jo oplevet de forandringer, der har været undervejs. Men samtidig er der ting, der ikke har forandret sig. Og det er, at det er en god arbejdsplads, der giver en høj grad af frihed og råderum i forhold til ens stilling og opgaver. Jeg synes også, at vi har et rigtig godt samarbejde og en god omgangstone på tværs af afdelingerne. Så jeg er altså glad for at være her! Det gør også, at jeg faktisk ikke på noget tidspunkt har tænkt, at jeg ville noget andet. Det, synes jeg, fortæller lidt om kvaliteten af stedet her!

Mød Bettina fra Kundeservice

headline here
Læs hvad Bettina fortæller om sit job

Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet fra Nykøbing-Falster Kommune for mange år siden. Da jeg flyttede til Jylland, fik jeg arbejde ved Ringkøbing Amt, hvor jeg sad på kørselskontoret og havde især med handicapkørsel at gøre. Jeg flyttede så med til Midttrafik ved Strukturreformen i 2007, altså da der var den her omlægning af kommunestrukturen. Og på den måde startede jeg så i Flextrafik og var der i rigtig mange år indtil 2013, hvor jeg blev flyttet til Kundeservice.

Hvad er dit job, og hvad laver du?

Min opgave er at svare kundehenvendelser på mail. I Kundeservice handler en stor del af henvendelserne om rådgivning og behandling af de ønsker, som vores kunder har til for eksempel køreplanen og forskellige andre ting. Når der er nye tiltag som for eksempel nye køreplaner, handler henvendelserne selvfølgelig også meget om det. Udover de almindelige henvendelser, så har vi også henvendelser fra Flextrafik, og vi har rejsegaranti, som kunder kan søge om, hvis der er en busafgang, der må udgå.

Er der noget, du er særligt stolt af ved at arbejde i Midttrafik?

Jeg er særligt stolt af at være Midttrafik’er! Og det er, fordi jeg ikke kun er interesseret i min egen afdeling og mine egne kolleger. Jeg er meget interesseret i hele huset og at have det samvær, vi har på tværs af afdelingerne. Jeg er nu blevet valgt som tillidsrepræsentant, og det betyder, at jeg også er med til møder i LMU, som er vores samarbejdsorgan. Sådan nogle opgaver er jeg også rigtig glad for, fordi jeg vil gerne forsøge at kæmpe for, at vores medarbejdere har de bedst mulige vilkår i Midttrafik.

Hvordan er Midttrafik som arbejdsplads?

Jeg synes, at Midttrafik er en rigtig god arbejdsplads, og jeg vil altid anbefale Midttrafik!

Hvis man overvejer at søge ind til Midttrafik, så grib chancen! Det kan godt være, at man i første omgang ikke får lige det job, som man er bedst kvalificeret til, men fordi det er et stort hus, så opstår der ofte nye muligheder. Men spring ud i det og start et sted, og så kan det jo være, at man har lyst til at blive hængende. Jeg har jo været i Midttrafik siden 2007, og jeg er fortsat glad for at arbejde ved Midttrafik!