Midttrafiks 40. udbud - Lokale ruter i Viborg Kommune

Udbuddet blev offentliggjort december 2014. Fristen for at indsende tilbud udløb d. 19. januar 2015. 

6. februar 2016 tildelte Midttrafiks bestyrelse kontrakt til følgende selskaber:

Pakke 1: A/S Jens Jensen & Sønner (De Blaa Busser)

Pakke 2: Midtbus Jylland

Pakke 3: Midtbus Jylland

Pakke 4: Midtbus Jylland

Pakke 5: TK-Bus

Pakke 6: Midtbus Jylland

Udbudsbetingelser, kontraktmateriale, rettelsesblade og pakkebeskrivelser kan ses på udbudsportalen