Udbud af flextrafik og specialkørsel

Udbud af FG9 – FlexGaranti

Trafikselskabernes udbud af FG9 – FlexGaranti forventes offentliggjort senest den 15. maj 202. Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på Ethics, når udbuddet er offentliggjort - https://www.ethics.dk/ethics/eo#/db8cea54-5f34-40b0-80ef-3e6245a6c385/homepage

Tilbudsfrist er den 17. juni 2024 kl. 12.

Trafikselskaberne afholder online informationsmøde for alle interesserede via Microsoft Teams den 23. maj kl. 15-17. Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail hjo@midttrafik.dk senest den 22. maj 2024 kl. 12.00.

På mødet vil trafikselskaberne præsentere særlige opmærksomhedspunkter i udbuddet. ”

Deltagelse i udbud

For at deltage i vores udbud er der flere ting, som du skal have på plads.

  1. Du skal have oprettet et firma med eget CVR-nr. Firmaet skal være oprettet på virk.dk 
  2. Du skal have en tilladelse til at køre persontransport. Tilladelsen skal søges hos Færdselsstyrelsen via Ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig transport  

Her kan du læse mere om at blive godkendt som taxivognmand

Du skal selv følge med på vores hjemmeside, når udbuddet offentliggøres.

Flextrafik omfatter handicapkørsel, kommunal kørsel og siddende patientbefordring i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Midttrafiks gennemfører udbud af FlexGaranti og FlexVariabel i samarbejde med FynBus og Sydtrafik.

Udbud kan findes på Flex-portalen

Udbud af FlexSpeciel kan findes på Midttrafiks udbudsportal