Midttrafiks 41. udbud - Åbne Skoleruter i Herning Kommune

Midttrafiks 41. udbud er udbud af skoleruter i Herning Kommune. Udbudet omfattede årligt ca. 15.353 køreplantimer pr. år fordelt på 31 kontraktbusser. I alt blev udbudt 6 pakker/delkontrakter. Alle delkontrakter var med driftsstart august 2015. 

Fristen for at indsende tilbud udløb d. 15. januar 2015. Se indkomne priser

20. marts 2015 tildelte Midttrafiks bestyrelse kontrakt til følgende selskaber:
- Pakke 1Y: Holstebro Turistbusser ApS
- Pakke 2Y: Brande Buslinier ApS
- Pakke 3Y: Brøchners Biler v/Lars Brøchner
- Pakke 4Y: Mørups Turistfart ApS
- Pakke 5Y: Mørups Turistfart ApS
- Pakke 6Y: Brande Buslinier ApS

Sideordnede tilbud
Herning Kommune har valgt sideordnet tilbud Y (busser uden hofteseler) for alle pakkerne. Der vil således ikke blive stillet krav om hofteseler i busserne.

Udbudsbetingelser, kontraktmateriale, rettelsesblade og pakkebeskrivelser kan ses på udbudsportalen