Dobbeltspor på ny Silkeborgbane skal undersøges nærmere

Selvom der kun er afsat midler til enkeltspor på den kommende jernbane mellem Aarhus og Silkeborg, skal Banedanmark nu undersøge muligheden for, om anlæg af delvist dobbeltspor kan forbedre betjeningen og punktligheden på en ny jernbane. Det vækker glæde blandt flere politikere, da det kan betyde flere stop på strækningen og en fremtidssikring af den kollektive trafik.

I sommeren 2021 blev et bredt politisk flertal enig om den statslige Infrastrukturplan 2035. Flere af de østjyske projekter fra visionen Samspil 2030 var inkluderet, herunder en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. På nuværende tidspunkt er der afsat 2,2 milliarder kroner til en enkeltsporet strækning med stop i Galten. Nu går Banedanmark i gang med de videre undersøgelser, og her fremgår det af det godkendte kommissorium, at muligheden for helt og delvist dobbeltspor også bliver en del af undersøgelserne.

En enkeltsporet bane mellem Silkeborg og tilslutningen til hovedbanen i Aarslev vil betyde stærkt begrænsede muligheder for at betjene andre stationer på strækningen, uden at det går ud over en hurtig forbindelse på tværs af Region Midtjylland. En enkeltsporet løsning vil også begrænse antallet af tog, det er muligt at køre på strækningen, og det vil lægge store begrænsninger for køreplanerne. Hertil kommer, at lange, enkeltsporede strækninger er sårbare overfor driftsforstyrrelser, som kan brede sig til andre afgange.

Med den nye Aarhus-Silkeborg-bane kan rejsetiden næsten halveres i forhold til i dag, og rejsetiden mellem Herning og Aarhus kommer ned på under en time. Ud over stop i Galten vil der med helt eller delvist dobbeltspor være mulighed for sammen med hurtige tog på tværs af regionen at indsætte stoptog, der betjener Sejs/Svejbæk, Låsby, Framlev, Åbyhøj og den nye Brabrand Station.

Dobbeltspor som fremtidssikret løsning

Flere folketingspolitikere har hejst flaget for fordelene ved at anlægge en dobbeltsporet bane fra begyndelsen, og de lokale politikere bakker op. Steen Stavnsbo (K), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, siger, at den nye Silkeborgbane bliver et kæmpe aktiv for Østjylland. 

Fakta:

En enkeltsporet bane mellem Silkeborg og Aarhus vil koste 2,2 milliarder kroner at anlægge, mens en dobbeltsporet bane vil koste 3,1 milliarder kroner.

Den vil flytte pendlerstrømmen fra oplandet ind mod Aarhus over i en mere bæredygtig transportform og kan dermed være med til at mindske belastningen af det aarhusianske vejnet. Men det forudsætter en dobbeltsporet strækning.

– Vi skal både holde øje med processen og arbejde for, at Silkeborgbanen bliver realiseret som en fremtidssikret løsning, så vi også sikrer, at vores nye byvækstområder på strækningen kan blive koblet på banen fra start. Det kan kun ske fuldt ud, hvis der anlægges to spor. Vi ved fra Letbanen mellem Odder og Grenaa, at det både er kompliceret og ufleksibelt med kun ét spor. Derfor håber jeg, at staten vil anlægge banen som en dobbeltsporet løsning, så togene kan køre uafhængigt af hinanden, lyder det fra Steen Stavnsbo.

Flere stop på strækningen

I projektet med en kommende etape 2 til Brabrand vil en ny station i Brabrand blive et knudepunkt. Derfor forventer Steen Stavnsbo, at Silkeborgbanen også forbindes med stationen i Brabrand: 

– Det er allerede besluttet, at der skal ligge en station i Brabrand, så jeg går naturligvis ud fra, at Folketinget lever op til aftalen. Stationen i Brabrand er vigtig, og den vil blive et trafikalt knudepunkt i det vestlige Aarhus for blandt andet letbane og tog. Silkeborgbanen har blandt andet til formål at betjene de mange borgere, der pendler til virksomhederne i det vestlige Aarhus, og derfor er det vigtigt, at der bliver etableret en station i Brabrand. I forhold til nye standsningssteder skal vi selvfølgelig analysere nøje, hvor der skal og kan etableres stop, så banen kan betjene flest muligt nu og på sigt, blandt andet i forhold til ny byudvikling i blandt andet Framlev, lyder det fra Steen Stavnsbo. 

Frands Fischer (S), borgmester i Skanderborg Kommune, hvor Galten og Låsby ligger, henviser til et stigende indbyggertal og peger på stoppesteder i byerne som helt væsentlige for at fremtidssikre strækningen mellem Aarhus og Silkeborg. 

– Mange er flyttet til Låsby i løbet af de sidste 5-10 år, og vi forventer, at indbyggertallet vokser med 25 procent i de kommende år, når det nye kvarter Langvad Bakker på 390.000 kvadratmeter bliver bebygget. Derfor vil det være en oplagt mulighed også at indtænke et trinbræt i Låsby, når Aarhus-Silkeborg-strækningen skal detailplanlægges, lyder det fra Frands Fischer, der tilføjer, at et trinbræt i Låsby faktisk også var en del af det oprindelige projekt fra 2016.

Ønsker at bevare den eksisterende køreplan

Frands Fischer understreger, at den nye Silkeborgbane ikke må blive på bekostning af den eksisterende køreplan, som gælder toget mellem Herning og Aarhus via blandt andet Ry, Skanderborg og Hørning.

– Den eksisterende strækning mellem Silkeborg og Aarhus, der går over Ry, har i den grad fortsat sin berettigelse. Den strækning må ikke nedprioriteres med den udvikling, der er i både Ry og Silkeborg. Desuden vil det være et kæmpe tilbageskridt for den kollektive trafik i Jylland, hvis silkeborgenserne og andre i det midtjyske skulle tage toget til Aarhus for eksempelvis at komme til København, siger borgmester Frands Fischer.

Letbanesamarbejdet

Midttrafik Region Midtjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune
Skanderborg Kommune Randers Kommune Odder Kommune Syddjurs Kommune Letbanen logo