Halvtimesdrift til Grenaa: Læs reaktioner fra ejendomsmægleren, virksomheden og pendleren

Siden årsskiftet har Letbanen kørt to gange i timen mellem Aarhus og Grenaa morgen og eftermiddag på hverdage. Det har stor betydning for tilflytningen til området, for de lokale virksomheders rekruttering og for pendlerne, der dagligt krydser Djursland.

Siden 3. januar 2022 har der været to letbaneafgange i timen mellem Grenaa og Aarhus i myldretiden. Den øgede frekvens er et resultat af krydsningsstationen i Trustrup, hvor to letbanetog nu kan passere hinanden på den ellers enkeltsporede strækning. Her kan du få en Grenaa-baseret ejendomsmægler, en virksomhed og en pendlers syn på, hvad det øgede antal afgange har af betydning.

Virksomheden PureAlgae: Letbanen er vigtig for vores rekruttering

Biotech-virksomheden PureAlgae udvikler ny teknologi til produktionsanlæg til landbaseret dyrkning af højkvalitets-tang – eksempelvis i forlængelse af landbaserede fiskeopdræt. Virksomheden er en startup med base på havnen i Grenaa og har på nuværende tidspunkt fire fastansatte. Forventningen er en betydelig vækst over de næste år, og virksomheden har derfor brug for at kunne tiltrække de rigtige kandidater – som typisk har base i Aarhus, siger Camilla Rafael Jensen, Head of Relation i PureAlgae: 

– Som videnbaseret virksomhed har vi brug for højt kvalificerede medarbejdere. Vi ansætter løbende studerende i praktik og studieforløb, som kommer fra ingeniør- eller biologi-uddannelserne i Aarhus. Når vi ligger lidt længere væk fra uddannelsesbyerne, er det derfor vigtigt med offentlig transport, som kører ofte og stabilt, da de studerende og nyuddannede sjældent har egen bil. 

Ud over den specialiserede arbejdskraft fra uddannelserne i Aarhus ønsker PureAlgae også at rekruttere lokalt fra Djursland til øvrige stillinger, og her kan Letbanen med stop i Trustrup og Hessel også spille en positiv rolle, fortæller Camilla Rafael Jensen.

Ejendomsmægleren: Letbanen er med til at udvikle de små samfund

Der er en stigende interesse for at bosætte sig i Grenaa-området, fortæller Sofie Vogt, der er indehaver og ejendomsmægler i Home Grenaa. Hun har mødt flere familier, som er blevet bidt af naturen i området og efterfølgende har valgt at flytte til Grenaa. Her er Aarhus ikke længere væk end en tur med Letbanen.

 – Letbanen er et plus for Grenaa og de små samfund omkring, og den har stor betydning for tilflytningen. Hvis du som tilflytter arbejder i Aarhus eller et sted på strækningen, har du en direkte forbindelse dertil, og din arbejdsdag kan begynde, når du sætter dig i toget om morgenen. Jo nemmere og mere bekvemt – især med halvtimesdriften – des flere vil vælge den offentlige transport over bilen. Jeg er overbevist om, at de små samfund i vores område vil nyde godt af Letbanens muligheder.

Pendler fra Aarhus: Behøver ikke at flytte efter job

Med to letbaneafgange i timen mellem Aarhus og Grenaa er der mulighed for mere fritid for pendlerne på strækningen. Et eksempel er 26-årige Siv Holm, der bor i Aarhus og til daglig arbejder som gymnasielærer på VID Gymnasier i Grenaa.

Da Siv Holm ikke ønsker at flytte fra Aarhus, er det afgørende med offentlig transport til Grenaa:

– Lige nu elsker jeg at bo i Aarhus. Derfor fungerer det supergodt med Letbanen til og fra arbejde. Før skulle jeg som regel planlægge min tur efter Letbanens afgange for ikke at komme for sent hjem. Nu er det mere fleksibelt, når man også kan rejse hver halve time. Jeg kan bedre tage lidt tidligere afsted og arbejde i toget, hvilket jeg er stor fan af. Det tager en time fra Østbanetorvet til Grenaa, hvilket er samme tid som i bil, men her kan jeg arbejde imens, så jeg elsker at rejse med Letbanen.

Letbanen hæver målsætningen

  • Siden 2017 har Aarhus Letbane haft en samlet målsætning på 95 procent for både andelen af planlagte afgange, der er gennemført (pålidelighed), og andelen af gennemførte afgange, der ankommer inden for tre minutter (rettidighed).

  • Da tallene har været stabile og ligget over målsætningen i flere år, bliver målsætningen nu hævet til et gennemsnit på 97 procent. Fremover vil målene desuden blive opgjort per strækning og være tilpasset de enkelte strækningers forhold.

  • Odderstrækningen og den indre stræknings mål er hævet til 98 procent i både pålidelighed og rettidighed.

  • Med Grenaastrækningens få krydsningsmuligheder kan forsinkelser hurtigt påvirke andre dele af systemet. Større forsinkelser vil derfor ofte medføre aflysninger for at genoprette trafikken. Målene for Grenaastrækningen er derfor en smule lavere med 97 procent i pålidelighed og 94 procent i rettidighed.

  • Letbanen kører med halvtimesdrift til og fra Grenaa morgen og eftermiddag på hverdage, og fra august 2022 vil der være kvartersdrift til og fra Hornslet i samme tidsrum.

 

Letbanesamarbejdet

Midttrafik Region Midtjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune
Skanderborg Kommune Randers Kommune Odder Kommune Syddjurs Kommune Letbanen logo