Lisbjerg har vokseværk: Fart på byggerierne i 2022

I løbet af 2022 bliver første spadestik taget til endnu flere prestigebyggerier i Lisbjerg. Sammen med en udbygget folkeskole og et stærkt fællesskab begynder udviklingen af Lisbjerg for alvor at tage form som en attraktiv by – tæt forbundet med Aarhus via Letbanen.

Et af Danmarks største byudviklingsprojekter foregår i Aarhus-forstaden Lisbjerg. Visionerne er store, og de konkrete projekter følger trop. Lisbjerg har allerede de seneste år markeret sig med flere firstmover-byggerier i bæredygtige materialer og eksklusivt design. Dertil er der bygget videre på det eksisterende fællesskab og foreningsliv i Lisbjerg, som blandt andet udfolder sig i beboerhuset, de grønne byhaver og rekreative områder.

Det er meningen, at der på længere sigt skal bo 25.000 indbyggere i Lisbjerg i en blanding af lejligheder, byhuse og boliger i flere etager, samt at Lisbjerg skal have omkring 10.000 arbejdspladser. De tal var også en del af grundlaget for, at der blev etableret letbane i Lisbjerg.

I dag bor der lidt over tusind indbyggere i Lisbjerg. Det tal kan forhåbentligt flerdobles i løbet af de næste år, nu hvor flere boligbyggerier for alvor tager fart.

”Der er nem adgang til Aarhus med Letbanen og en supercykelsti, og det er medvirkende til, at vi nu ser flere byggeprojekter. Det ser ud til, at 2022 bliver året, hvor byggeriet for alvor tager fart".

Bæredygtige boliger med plads til fællesskab

Grethe Skriver Jensen, projektleder i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, fortæller, at der er kommet en stigende interesse for at bygge i Lisbjerg – blandt andet takket være den gode infrastruktur. 

– Det er ambitionen at skabe et mangfoldigt bysamfund der henvender sig bredt til alle – fra børnefamilier til studerende og seniorer. Det skal ske ved at sikre attraktive boliger i alle størrelser samt velfungerende servicefunktioner som skoler, daginstitutioner, detailhandel samt sports- og fritidsfaciliteter. Der er nem adgang til Aarhus med Letbanen og en supercykelsti, og det er medvirkende til, at vi nu ser flere byggeprojekter. Det ser ud til, at 2022 bliver året, hvor byggeriet for alvor tager fart, siger hun. 

Et af de nye projekter er boligerne Trekløveret, som det Horsens-baserede firma CASA står bag i samarbejde med Norconsult Arkitektur. På tegnebrættet er mere end 100 eje- og lejeboliger, der udføres som lejligheder og rækkehuse. Boligerne placeres omkring tre gårdrum med et bytorv i midten og en grøn kile, som ovenfra vil ligne en trekløver med stilk. Processen med lokalplanen begynder i foråret 2022, og byggeriet forventes at gå i jorden i sommeren 2023. 

Derudover er følgende byggeprojekter i gang: 

  • Made in Aarhus – Ressourcehusene: Investeringsvirksomheden NREP står bag 215 bæredygtige boliger, hvor genbrug også er tænkt ind i driften af husene, for eksempel regnvand til toiletskyl. Byggeriet forventes at være færdigt i september 2022.
  • Plushusene: NREP og CASA står også bag 226 lejeboliger, fordelt mellem rækkehuse, punkthuse og generationshuse ud fra en bofællesskabs-tankegang. Byggeriet forventes at gå i gang i 2022.
  • Circle House: Boligforeningen Lejerbo opfører 60 almene boliger, som bygges efter cirkulære principper. Byggeriet forventes at gå i gang i løbet af 2022.
  • Fortehusene: SK Ejendomsudvikling står bag 82 lejeboliger, der udformes som byhuse i karréstruktur til både den studerende, senioren eller flere generationer under samme tag. Byggeriet forventes at gå i gang i 2022.
  • HaveHUSENE: Kuben Management står bag 44 andelsboliger og samarbejder med Randers Regnskov om et grønt bælte langs kanten. Byggeriet forventes at gå i gang i 2022.
  • Kirsebærlunden: Cirka 90 boliger, der ligger bynært og tæt på skole og letbane. Lokalplanen er under udarbejdelse.

Skole klar til flere elever og idrætsanlæg på vej

Aarhus Kommunes arbejde med udviklingen af Lisbjerg koncentrerer sig især omkring de bymæssige arealer, som skal udgøre hjertet af Lisbjerg, og hvor Letbanen udgør hovedpulsåren. 

– Planen for den kommende bymidte er at skabe attraktive, offentlige rum omkring Letbanens standsningssteder, hvor der på sigt bliver skabt liv og en summen af mennesker. Der kommer boligbyggerier, men hvor stueetagen i bygningerne vil have dagligvarebutikker, liberale erhverv og caféer, siger Grethe Skriver Jensen. 

For at sikre et attraktivt skoletilbud til børnefamilierne er Lisbjergskolen blevet fuldt udbygget i 2021 og er klar til tre spor af elever. Derudover er Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune i gang med at planlægge udformningen af et idrætsanlæg med sportshaller og boldbaner til glæde for foreningslivet. 

Der arbejdes desuden på tværs af magistraterne på et spædt stadie med at undersøge, om der er grobund for at udvikle et projekt med fælles offentlige funktioner

Det kører for Lisbjerg

Letbanen begyndte at køre til Lisbjerg i 2018 og har fire standsningssteder: Klokhøjen, Lisbjergskolen, Lisbjerg Bygade/Ole Lunds Kirkegaards Allé samt Lisbjerg-Terp øst for Randersvej. 

– Etableringen af Letbanen rykkede for alvor på projektet. Den fleksible offentlige transport med hele tre standsningssteder (red. vest for Randersvej) gør det attraktivt at bo i Lisbjerg, da du er tæt forbundet med Aarhus. Letbanen højner lysten til at flytte hertil, da den giver hurtig adgang til midtbyen, siger Grethe Skriver Jensen.

Letbanesamarbejdet

Midttrafik Region Midtjylland Aarhus Kommune Silkeborg Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune
Skanderborg Kommune Randers Kommune Odder Kommune Syddjurs Kommune Letbanen logo